Publicatiedatum: 26-01-2024
Data en hightech spelen een steeds belangrijkere rol in verkeersveiligheid. Zo worden in de gemeente Meierijstad dit jaar drie kruispunten voorzien van slimme fietssignalering om deze veiliger voor fietsers te maken. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met SmartWayZ.NL en ondersteund door RNOB vanuit het programma Duurzaam Bereikbaar.

Gevaarlijk verkeerspunt

Een van de kruispunten is het drukke en gevaarlijke verkeerspunt in Veghel waar de Gasthuisstraat overgaat in Middegaal. In de afgelopen jaren zijn hier meerdere ongevallen en bijna-ongevallen gebeurd. In 2024 pakt de gemeente Meierijstad er de rijstroken aan om de verkeersituatie overzichtelijker en daarmee veiliger te maken. De reconstructie van het kruispunt is bovendien nodig om de snelfietsroute Veghel-Uden te kunnen realiseren.

 

Slimme fietssignalering

Het vernieuwde kruispunt zal ook worden voorzien van slimme fietssignalering. Dit systeem detecteert en volgt fietsers die het kruispunt oversteken. Vanaf het moment van naderen tot en met het passeren van de oversteekplaats knippert er dan ledverlichting op het wegdek. Het systeem waarschuwt dus auto’s en ander verkeersdeelnemers die het kruispunt naderen.

Slimme fietssignalering wordt al op meerdere plaatsen in de regio toegepast. Niet alleen op kruispunten maar bijvoorbeeld ook op rotondes. Het doel is om verkeerssituaties veiliger te maken, zowel voor fietsers als auto’s.

 

Meer risico voor jongere en oudere fietsers

Uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, blijkt dat 67% van de verkeersslachtoffers die in 2021 op de Spoedeisende Hulp kwamen, op de fiets zat. “Jongere en oudere fietsers zijn steeds vaker het slachtoffer, dus daar willen we met de Brabantse partners stevig op inzetten”, aldus Jan van Burgsteden, voorzitter van de RNOB Kopgroep Mobiliteit.

"We willen dit slimme signaleringssysteem ook op andere plekken op de snelfietsroute in Veghel toepassen", vervolgt Jan. "We verwachten dat weggebruikers meer alert worden door deze ‘waarschuwing op maat’ dan door borden die er 24/7 staan. En dat we daarmee het aantal ongevallen verkleinen."