Publicatiedatum: 14-12-2023
Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van november heeft de Rijksoverheid het belang benadrukt van een gezamenlijke landelijke aanpak voor mobiliteitstransitie. Het BO MIRT is een jaarlijkse vergadering waarbij het Rijk en verschillende regio’s afspraken maken over investeringen in bereikbaarheid. Het Rijk neemt in de afspraken met de regio het initiatief om regie te zetten op zowel inhoud als proces en dit samen met de regio vorm te geven.

Rijk en regio zien dat de gezamenlijke aanpak voor mobiliteitstransitie vaak vraagt om bovenregionale sturen met op elkaar afgestemde landelijke, regionale en lokale activiteiten. Door gezamenlijke sturing wordt het mogelijk om een zo groot mogelijke impact te realiseren en de mobiliteitstransitie te verankeren.

Multimodale agenda

Rijk en regio herbevestigden ook het door de programmaraad in oktober genomen besluit om het proces van heroriëntatie SmartwayZ.NL af te ronden. Ook spraken Rijk en regio af dat SmartwayZ.NL de integrale tafel wordt voor het strategisch gesprek over bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Daarnaast werkt SmartwayZ.NL aan een multimodale agenda. Deze agenda moet leiden tot een gedeeld beeld tussen Rijk en regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en (gefaseerde) aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van bereikbaarheid gericht op het bevorderen van de brede welvaart. De multimodale agenda bouwt voort op de Mobiliteitsvisie 2050, de NOVEX-aanpak met multimodale pakketten, het ruimtelijke voorstel van beide provincies en de contourennotitie nota ruimte van het Rijk.

Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakketten

Eerder dit jaar besloot het Rijk om de verdere uitwerking en uitvoering van de snelwegprojecten A2 Deil-Vugt, A58 Breda-Tilburg en Annabosch-Galder en A67 Leenderheide-Geldrop te pauzeren. Daarom is in het BO MIRT afgesproken dat de komende maanden verder wordt gewerkt aan zogeheten Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakketten (MMMP’s). Deze mobiliteitspakketten bevatten maatregelen die ervoor moeten zorgen dat deze gebieden goed bereikbaar blijven. Het Rijk bevestigde de ambitie om de gepauzeerde projecten te herstarten zodra aan de condities voor voldoende financiële ruimte, stikstofruimte en uitvoeringscapaciteit wordt voldaan. De resultaten van de doorrekening in het verlengde van de Integrale Mobiliteitsanalyse komen op korte termijn beschikbaar.

Meer informatie: