Publicatiedatum: 08-12-2023
De afgelopen maand was het weer tijd voor de halfjaarlijkse Werk in Uitvoering (WIU)-specials van de Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s). Dit keer stond het thema ‘exceptioneel transport’ op de agenda. Wat komt er allemaal kijken bij de aanvraag van exceptioneel transport? Wat is de rol van de wegbeheerder bij een dergelijke aanvraag? Waarom is het voor transporteurs belangrijk inzicht te hebben in beperkingen op het wegennet, zoals geplande werkzaamheden of de hoogte van viaducten? Allemaal vragen waar in deze sessie inzicht in gegeven werd.

RDW centrale ontheffingverlener


Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, hoogte, breedte en lengte. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling Voertuigen. Voor een transport dat afwijkt van de regels moet een ontheffing worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van windmolenvleugels of chalets, of aan grote landbouwvoertuigen. De RDW is sinds 2006 de centrale ontheffingsverlener voor exceptioneel transport namens het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Digitale Wegenkaart Ontheffingen als uitgangspunt


Martien van Wijngaarden van het RDW nam de leden tijdens de 4 regionale WIU-specials mee in het ontheffingstraject voor exceptioneel transport. Een belangrijk middel hierbij is de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO). De DWO geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle beperkingen in het wegennet binnen Nederland. Denk hierbij aan bruggen met massabeperking of viaducten met hoogtebeperking. Daarnaast is de DWO is gekoppeld met MELVIN, het meldsysteem waarin wegafsluitingen en omleidingsroutes te zien zijn. Transporteurs gebruiken deze gegevens over geplande werkzaamheden en evenementen voor het bepalen van het beste moment om met het exceptioneel transport te rijden. Des te belangrijk dus om Melvin ook voor dit doeleinde goed te vullen en actueel te houden vanuit de wegbeheerders. Zo voorkomen we dat exceptioneel transport op ongewenste momenten, via ongeschikte of afgesloten routes gaat rijden, wat kan leiden tot verkeershinder (of erger).

Beslisruimte


Voor gemeenten die veel aanvragen voor exceptioneel transport binnenkrijgen, kan in samenwerking met het RDW een beslisruimte worden vastgesteld. In deze beslisruimte wordt afgesproken voor welke routes en voor welke transportmaten het RDW een ontheffing kan geven. Voor aanvragen die binnen de beslisruimte vallen hoeft de gemeente dus geen goedkeuring meer te geven; dit kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

Over RVT’s


In Noord-Brabant werken de wegbeheerders van het rijk, de provincie en de gemeenten, hulpdiensten en OV bedrijven al een aantal jaar samen in vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s), onder regie van programmalijn Verkeersmanagement binnen SmartwayZ.NL. In de RVT’s worden onder andere geplande werkzaamheden en evenementen op elkaar afgestemd, om verkeershinder in de regio zoveel mogelijk te voorkomen. In de halfjaarlijkse sessies met verdiepingsthema’s staat kennisdeling en bewustwording over het belang van het melden en afstemmen van wegwerkzaamheden en evenementen centraal.

Dat de leden deze vorm van samenwerking in RVT’s waarderen, bleek afgelopen zomer al uit een enquête. De algemene waardering voor de RVT’s is een 7.9. Op de vraag of men voortzetting van de RVT’s na 2023 wenselijk vindt, gaf 90% van de respondenten aan dit inderdaad wenselijk of zeer wenselijk te vinden. Inmiddels is duidelijk dat de samenwerking in RVT’s ook in 2024 doorgaat. Goed nieuws dus!

 

Meer informatie


Voor vragen of meer informatie over exceptioneel transport kunt u terecht bij Martien van Wijngaarden: mvanwijngaarden@rdw.nl. En wilt u meer weten over de Regionaal Verkeerskundige Teams? Neem dan contact op met Dennis Huijbers: chuijbers@brabant.nl.