Publicatiedatum: 30-11-2023
De werkgroep Monitoring en Evaluatie (M&E) van SmartwayZ.NL meet, controleert en analyseert continu het effect van mobiliteitsoplossingen op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in Zuid-Nederland. De instrumenten en tools die de werkgroep M&E hiervoor gebruikt, zijn nu verzameld in een overzichtelijke toolbox.

Twee dashboards

M&E heeft twee verschillende dashboards ontwikkeld: het SmartwayZ.NL dashboard en het activiteitendashboard. Met het SmartwayZ.NL dashboard monitorden we tot 2023 trends op het gebied van mobiliteit en overige invloeden (zoals demografie en banen) in Zuid-Nederland. 

Het activiteitendashboard gebruiken we om de effecten van de SmartwayZ.NL projecten en maatregelen te berekenen. Het activiteitendashboard werkt op basis van vuistregels; er zitten op het moment geen gemeten effecten van SmartwayZ.NL-projecten in, maar dit kan in de toekomst aangevuld worden. Het activiteitendashboard wordt gebruikt en aangevuld door de werkgroep M&E, en is niet beschikbaar voor anderen.

 

Gebiedsanalyses

Voorafgaand gaan aan het eventueel doorvoeren van mobiliteitsmaatregelen, is het raadzaam om een gebiedsanalyse [link naar voorbeeld] uit te voeren: een overzicht van de feiten rondom mobiliteit in een regio. Hoe lopen de verkeersstromen, hoe verhouden de modaliteiten zich tot elkaar, zijn er wegwerkzaamheden etc.? Deze analyse kan vervolgens als input gebruikt worden bij besluitvorming rondom te nemen maatregelen.

 

Evaluatiemethoden

Werkgroep M&E voert zowel ex-ante- en ex-post-evaluaties uit. Een ex-ante-evaluatie is het vooraf beredeneerd inschatten van de effecten van een maatregel of maatregelpakket. M&E heeft voor alle regionale maatregelpakketten ex-ante-evaluaties uitgevoerd. Een ex-post evaluatie is het achteraf meten van het effect van een maatregel of maatregelpakket.

 

Evaluatie van innovaties

Innovaties hebben een andere dynamiek dan reguliere projecten en maatregelen, waar de bovengenoemde evaluatiemethoden niet gehanteerd kunnen worden. Innovaties evalueren we daarom op een andere manier: we beoordelen bijvoorbeeld in hoeverre de innovatie technologisch gezien ‘af’ is, in hoeverre organisaties en de maatschappij er klaar voor zijn en of de gewenste doelen bereikt worden met de innovatie. Voor de evaluatie van innovaties werkt team M&E samen met team Innovatie & Ontwikkeling.

 

Sta jij aan de start van een mobiliteitsproject of wil je het juist laten evalueren? Neem contact op met team M&E via info@smartwayz.nl voor meer informatie over de toolbox en wat deze voor jouw project kan beteken.