Publicatiedatum: 19-10-2023
De veiligheid en doorstroming op enkele belangrijke gemeentelijke wegen in Helmond moet met de start van Stedelijk Incident Management een boost krijgen. De afhandeling van ongevallen wordt hier sinds 1 oktober door de gemeente en provincie gecoördineerd, en daarmee sneller aangepakt.

De N279 Helmond - ’s-Hertogenbosch. Een provinciale weg zou je zeggen, maar in Helmond is een klein deel in beheer bij de gemeente. Wat als er net hier een flink ongeluk gebeurt? Via 112 wordt de politie ingeschakeld. Ter plekke constateren agenten dat de gebotste auto’s de weg blokkeren en dat er een bergingsbedrijf moet komen. Ondertussen groeit de file achter het ongeval. En de stress.

“Moeten wij dan de hulpverlening coördineren?”, zegt Luuk Misdom, bij de gemeente Helmond projectleider Smart Mobility. “Terwijl de provincie daarin veel geroutineerder is; qua inzetbaarheid, voertuigen en bekwaamheid. Die kan de situatie beter beveiligen en weet beter wie er moeten worden benaderd. Medewerkers van de gemeente kunnen intussen andere taken oppikken.”

 

Gemeentelijke wegen, maar met een regionale functie

Bij wijze van proef is daarom op 1 oktober het project Stedelijk Incident Management ook in Helmond van start gegaan. Dit draait onder de rivieren al op een aantal wegen in Eindhoven, alleen is daar niet de provincie maar Rijkswaterstaat aangewezen als de verantwoordelijke coördinator.

In Helmond betreft het, naast het stukje N279, tevens de Rochadeweg en een deel van de N270 aan de westzijde van de stad. Gemeentelijke wegen die volgens Misdom veel lijken op provinciale wegen, een regionale functie hebben en waarop veel vrachtverkeer zit. De nieuwe manier van samenwerken moet voorkomen dat de regionale bereikbaarheid door een incident in het gedrang komt.

 

112-politie-verkeerscentrale-weginspecteur

Hoe verloopt zo’n proces binnen Stedelijk Incident Management? “Een melder komt via 112 uit bij de politie”, schetst Ella van Zundert, bij de provincie themabeheerder Doorstroming. “De politie leidt de melding door naar Verkeerscentrale Zuid-Nederland. Die weet nu welke wegen van de gemeente Helmond onder de nieuwe werkwijze vallen.” Door de Verkeerscentrale Zuid-Nederland wordt direct een berger ingeschakeld die op weg gaat naar het incident.

Is het incident op zo’n weg, dan vraagt de verkeerscentrale de dichtstbijzijnde weginspecteur (WIS) van de provincie ter plaatse te gaan. Zo nodig bestelt deze al rijdend maatregelen als wegafzettingen, of verkeersregelaars. “Ter plekke maakt de WIS een inschatting wat en wie er nog meer nodig zijn”, weet Van Zundert. “Daarin wordt ook de gemeente Helmond meegenomen.”

De Verkeerscentrale Zuid-Nederland verkrijgt via deze pilot sneller een regionaal inzicht. Ze ziet of er grootschalige omleidingen nodig zijn, als door het ongeval bijvoorbeeld de hele N279 eruit ligt.  

 

‘Gecoördineerde actie met vaste afspraken’

Luuk Misdom omschrijft het als ‘een gecoördineerde actie waarbij je op vaste afspraken kunt vertrouwen’: “Hoe sneller we de juiste instanties op de juiste plek krijgen, hoe sneller zo’n weg ook weer vrij is.”

Ella van Zundert spreekt van een ‘mooi leerproces’. “We willen ook de onderlinge samenwerking tussen de provinciale weginspecteurs en medewerkers van de gemeente Helmond versterken. Er staat inmiddels een kennismakingsgesprek met elkaar gepland.”

 

Steun van SmartwayZ.NL

Beiden roemen de rol in dit project van SmartwayZ.NL. De samenwerking die vanuit SmartwayZ.NL is geïnitieerd, heeft ervoor gezorgd dat deze gezamenlijke werkwijze nu ook wordt ingevoerd op belangrijke wegen in gemeentelijk beheer.

De proef in Helmond duurt tot en met 31 maart 2024, waarna een evaluatie volgt. Overigens zijn daar volgens de gemeentelijke projectleider Smart Mobility nog meer wegen die een regionale functie hebben: “Die zitten wel meer in het stedelijk gebied en hebben we nu niet meegenomen in deze pilot. Maar dat is wel een wens voor later.”