Publicatiedatum: 03-01-2023
Een nieuw jaar betekent altijd even terugblikken op wat we het vorige jaar samen met onze publieke en private partners hebben bereikt. We werken dagelijks hard samen om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Periodiek monitoren en evalueren we onze activiteiten, we sturen bij waar nodig. In een handig overzicht vatten we de voortgang, trends, impact en conclusies van juli 2021 t/m juni 2022 samen.
PROVIN0100 Smartwayz PRAATPLAAT ONLINE

Benieuwd naar het overzicht? Je kan het downloaden op deze webpagina over Monitoring & Evaluatie. We zetten de conclusies hieronder alvast op een rij:

  • Het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility is nog steeds hard op weg en we zien dat het effect heeft. Als we naar het niveau van Zuid-Nederland kijken, worden de effecten vooral veroorzaakt door een beperkt aantal type maatregelen zoals de werkgeversbenadering. Daarnaast zijn er natuurlijk maatregelen die een lokaal effect veroorzaken, zoals iVRI's met prioriteit voor vrachtverkeer.

  • Het advies is om de aandacht volledig te richten op smart mobility-maatregelen met bewezen impact: de werkgeversbenadering en meer in het algemeen gedragsbeïnvloeding en verduurzaming (minder vracht- en autoverkeer op de weg).

  • We zetten daarnaast door met de innovaties, zoals innovatief verkeersmanagement, innovaties in Smart Logistics en Connected Cooperative & Automated Mobility, als oplossing voor het mobiliteitsprobleem en de verstedelijkingsopgave. Hier ligt ook de kracht van Zuid-Nederland.

  • We hebben te maken met grote uitdagingen, zoals de stikstofcrisis, de inflatie en schaarste (aan bijvoorbeeld materialen, energie en arbeidskrachten). We blijven daarom aansluiten bij andere werkgebieden en domeinen. Duurzame mobiliteitsoplossingen, innovaties en gedragsverandering leveren een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitstransitie binnen de verstedelijkingsopgave. 

 

Benieuwd naar het volledige jaarrapport? Mail dan naar info@smartwayz.nl. Onze experts van team Monitoring & Evaluatie geven graag toelichting.