Publicatiedatum: 08-07-2022
De regio Hart van Brabant kan van start met het tweede maatregelenpakket slimme mobiliteitsoplossingen (smart mobility) 2022. De programmaraad van SmartwayZ.NL heeft het maatregelenpakket in juni 2022 goedgekeurd. Het totale werkpakket bedraagt 1.178.000 euro. De regiogemeenten, het bedrijfsleven en SmartwayZ.NL financieren dit samen.
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

Alle Brabantse en Limburgse regio’s stellen een werkpakket op met smartmobilitymaatregelen. Daarmee pakken specifieke regionale vraagstukken en uitdagingen aan. Dat noemen we binnen de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland de gebiedsgerichte aanpak. Koen van Neerven, de projectleider in Hart van Brabant: “Ik ben trots op de samenwerking met het bedrijfsleven, toerisme en de regio. Samen hebben we, in een korte tijd, een mooi integraal werkpakket opgesteld dat goed aansluit bij het karakter van de regio Hart van Brabant.”

 

Concrete doelen

De projecten in het werkpakket van de regio Hart van Brabant sluiten vanzelfsprekend aan bij de doelen die door de regio zijn geformuleerd in de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) en het Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP). Concreet gaat het om doelen rondom het:

  • Verbeteren van duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen en logistieke knopen
  • Stimuleren van gebruik duurzame vervoerswijzen en deelmobiliteit
  • Beperken van de druk op het regionaal wegennet door recreatieve verplaatsingen

 

Beoogde verbeteringen voor weggebruikers

  • Verbeteren monitorings- en evaluatietools slimme verkeerslichten (doorstroming, verkeersveiligheid).
  • Lokale logistieke data beschikbaar maken voor de ondersteuning van beleid en projecten op het gebied van mobiliteit.
  • Stimuleren gebruik én aansluiten op behoefte slimme mobiliteitsoplossingen bij logistieke bedrijven (MKB).
  • Stimuleren gebruik toepassingen prioriteiten vrachtverkeer Tilburg (waarschuwing voor stilstaand vrachtverkeer, gesloten rijbanen).
  • Verbetering doorstroming aansluiting A59 – Waalwijk (signaleringssysteem chauffeurs, minder stilstaan in verkeer en schades).
  • Werkgeversaanpak door diverse gedragsveranderingsacties om onder andere het verkeer op de A58 te ontlasten.

De verwachte effecten van deze projecten zijn doorgerekend en leveren circa 337 automijdingen, 220 CO2 reductie en 53 Voertuig Verlies Uren (VVU)-reductie per dag op. VVU’s zijn opstoppingsuren in je auto door wegwerkzaamheden of files.

 

Tot stand komen werkpakket

In de regio Hart van Brabant hebben de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Midpoint Brabant (regionale logistieke koepel en uitvoeringsorganisatie) en SmartwayZ.NL het tweede werkpakket samengesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken om de effecten van de regionale maatregelen en de landelijke doelen, zoals de aanpak A58 Breda - Tilburg op elkaar af te stemmen.

Met deze samenwerking dragen wij niet alleen bij aan de doelen van regio Hart van Brabant en het project A58 Breda - Tilburg, maar ook aan de totale transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor heel Brabant.

 

Doorkijken naar een derde werkpakket

Samen met Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijken we komende maanden naar mogelijke aanvullende maatregelen om daarmee bij te dragen aan een betere doorstroming op de A58 Breda - Tilburg.

Ook actief in deze regio?

Kijk voor meer informatie op de website van Regio Hart van Brabant. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Of werkt u zelf actief in de regio Hart van Brabant aan Smart mobility projecten? Neem contact op met Koen van Neerven.