Publicatiedatum: 20-06-2022
De regio Hart van Brabant kan van start met het tweede maatregelenpakket slimme mobiliteitsoplossingen (smart mobility) 2022. De programmaraad van SmartwayZ.NL heeft het maatregelenpakket in juni 2022 goedgekeurd. Het totale werkpakket bedraagt 1.178.000 euro. De regiogemeenten, het bedrijfsleven en SmartwayZ.NL financieren dit samen.
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

De bedoeling is dat de projecten positieve effecten opleveren voor de weggebruikers voor eind 2023, zoals:

  • Verbeteren duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen en logistieke knopen.
  • Stimuleren gebruik duurzame vervoerswijzen en deelmobiliteit.
  • Beperken druk op het regionale wegennet door recreatieve verplaatsingen.

Enkele voorbeelden:

  • Verbeteren monitorings- en evaluatietools slimme verkeerslichten (doorstroming, verkeersveiligheid).
  • Lokale logistieke data beschikbaar maken voor de ondersteuning van beleid en projecten op het gebied van mobiliteit.
  • Stimuleren gebruik én aansluiten op behoefte slimme mobiliteitsoplossingen bij logistieke bedrijven (MKB).
  • Stimuleren gebruik toepassingen prioriteiten vrachtverkeer Tilburg (waarschuwing voor stilstaand vrachtverkeer, gesloten rijbanen).
  • Verbetering doorstroming aansluiting A59 – Waalwijk (signaleringssysteem chauffeurs, minder stilstaan in verkeer en schades).
  • Werkgeversaanpak door diverse gedragsveranderingsacties om onder andere het verkeer op de A58 te ontlasten.

De verwachte effecten van deze projecten zijn doorgerekend en leveren circa 337 automijdingen, 220 CO2 reductie en 53 Voertuig Verlies Uren (VVU)-reductie per dag op. VVU’s zijn opstoppingsuren in je auto door wegwerkzaamheden of files.

Tot stand komen werkpakket

In de regio Hart van Brabant hebben de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Midpoint Brabant (regionale logistieke koepel en uitvoeringsorganisatie) en SmartwayZ.NL het tweede werkpakket samengesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken om de effecten van de regionale maatregelen en de landelijke doelen, zoals de aanpak A58 Breda - Tilburg op elkaar af te stemmen.

Met deze samenwerking dragen wij niet alleen bij aan de doelen van regio Hart van Brabant en het project A58 Breda - Tilburg, maar ook aan de totale transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor heel Brabant.

Doorkijken naar een derde werkpakket

Samen met Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijken we komende maanden naar mogelijke aanvullende maatregelen om daarmee bij te dragen aan een betere doorstroming op de A58 Breda - Tilburg.

Stand van zaken 5 regio’s

Inmiddels zijn in alle 5 regio’s (Noord-Limburg, Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant) de werkpakketten van de eerste tranche in uitvoering, goed op dreef en voor een aantal gereed. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van de krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland. De tweede reeds werkpakketten zijn al goedgekeurd voor Zuidoost-Brabant (via Brainport Bereikbaar), Regio Noord-Limburg (Trendsportal) en Hart van Brabant.

Vanuit het eerste werkpakket in Hart van Brabant is een project afgerond. Dit betreft het parkeerverwijssyteem in Oisterwijk. Het effect zal de komende maanden duidelijk worden als een vergelijking gemaakt kan worden tussen de huidige en de oude situatie.