Publicatiedatum: 24-06-2022
Provincie Noord-Brabant heeft afspraken gemaakt over de woningbouwversnelling en haar ongenoegen geuit over het dreigende ‘on hold’ zetten van rijksinfraprojecten tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen Rijk, provincie en regio op 21 juni 2022.
1Wh4854 17B2647870b19.0Bddb953dcfd

Lees meer in het persbericht.

Tijdens het overleg kwam naar voren dat het Rijk op dit moment nog geen duidelijkheid kan geven over wat ‘on hold’ betekent in termen van maanden of jaren. Voor de infrastructurele projecten die binnen SmartwayZ.NL vallen betekent dit:

 • A67 Leenderheide – Zaarderheiken en A2 Weert – Eindhoven:
  Inzet op kleine infra-maatregelen (pechhavens, aansluitingen aanpassen, tegengaan sluipverkeer) en innovatieve mobiliteitsoplossingen (Smart Mobility maatregelen zoals bandenspanningsmeter, structurele gedragsverandering via Brainport Bereikbaar). Beide projecten komen op de Rijks ‘on hold’ lijst voor wegverbreding.

 • Maatregelenpakket A2/N2 Randweg Eindhoven en de Run:
  Eind 2022 komt het Rijk terug op de financiële dekking van het Rijksdeel 46,25 miljoen euro van de in totaal 185 miljoen euro. Het maatregelenpakket heeft als doel de bereikbaarheid en doorstroming van de Brainport regio op korte termijn te verbeteren.

 • A58
  • InnovA58 Eindhoven-Tilburg: Rijk en regio hebben afgesproken om op korte termijn in gesprek te gaan over dekkingsmogelijkheden voor het deel A58 Eindhoven-Tilburg. Als die gevonden worden, dan zal het Rijk dit project op de prioriteitenlijst zetten.
  • De innovatiestrook A58 bij Kloosters wordt op 7 juli 2022 officieel geopend. Klimaatneutrale innovaties worden hier in fysieke proeftuinen getest: o.a. Verzorgingsplaats 2.0, Innovatiestroken en Innovatiepaviljoen.
  • Het deel A58 bij Sint-Annabosch-Galder is vertraagd in besluitvorming en realisatie door uitspraak Raad van State in verband met Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
  • A58 Tilburg – Breda: komt op de Rijks ‘on hold’ lijst voor wegverbreding.

 • N279 Veghel – Asten: Op 6 juli heeft de Provincie Noord-Brabant een bericht geplaatst over de vervolgaanpak N279 Veghel – Asten. Actuele informatie over N279 Veghel – Asten vindt u hier.

Meer over de infrastructurele projecten van SmartwayZ.NL via: https://www.smartwayz.nl/nl/infrastructuur/.

Lees hier het persbericht van de Provincie Noord-Brabant. 

Lees hier de Kamerbrief over MIRT voorjaar 2022.