Publicatiedatum: 19-05-2022
Op bedrijventerrein De Run werken overheden en bedrijfsleven sinds 2019 aan een breed pakket aan maatregelen voor betere bereikbaarheid. Dit is hard nodig gezien het aantal arbeidsplaatsen dat gestaag doorgroeit in de Brainport regio. Op 19 mei 2022 is in aanwezigheid van betrokken partijen – Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en ASML een tussenstand opgemaakt.
Foto van Bestuurlijke Taskforce De Run

Anders reizen
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat in de Brainport Regio bereikbaarheid met slimme oplossingen wordt aangepakt. Dit doen overheden en bedrijfsleven samen. Het maatregelenpakket wordt gezamenlijk én aanvullend op elkaar uitgevoerd. Met auto-infrastructurele oplossingen alleen lossen we het probleem niet op. Het is wel een deel van de oplossing, zoals de aanpassing van Kempenbaan-West. We kijken ook uit naar de aanpassingen bij Kempenbaan-Oost, die nu in uitvoering is. Een deel van de maatregelen wordt gerealiseerd door het bedrijfsleven. ASML heeft een succesvolle aanpak met mobiliteitsapps, deelfietsen, een hub en shuttle services beschikbaar om haar werknemers te verleiden tot anders reizen. Bovendien heeft de coronapandemie ons laten zien dat niet reizen / thuiswerken ook een effectieve optie kan zijn.

Alle belanghebbenden van de regio profiteren van dit maatregelenpakket, zoals het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen en hun medewerkers, maar ook studenten/scholieren en uiteraard alle (overige) inwoners en reizigers in de regio.

 

Vervolg
Voor het korte termijn maatregelenpakker is circa 50 miljoen euro bij elkaar gebracht. Iedere partij neemt een deel  van de kosten voor zijn rekening, te weten: Ministerie IenW, ASML, provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Dit pakket is nu in uitvoering en deels uitgevoerd. Voor de middellange termijnmaatregelen worden nu financiële middelen geregeld. Dit zijn met name de hubs en Collectief Vervoer (business lines). We zien dat er een schaalsprong in snelheid en omvang nodig is voor de uitvoering van de maatregelen die er nog aankomen. Jaarlijks wordt binnen de Brainport regio de verwachte groei overtroffen. De afgelopen jaren zijn er vele duizenden banen bijgekomen. Brainport verwacht de komende twintig jaar 70.000 banen toe te voegen en 60.000 woningen. De maatregelen rondom bereikbaarheid en anders reizen voor De Run zijn dan ook urgent.

 

Poster update
Het projectteam heeft in een poster de uitgangspunten uit 2019, de voortgang tot nu toe en geleerde lessen samengevat. Bekijk de poster via deze link.

 

Foto vlnr: Suzanne Otters-Bruijnen (gedeputeerde mobiliteit provincie Noord-Brabant), Karin Weustink, (directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zuid), Roger Dassen (CFO ASML), Ad van den Oever (wethouder gemeente Veldhoven), Paul van Nunen (directeur Brainport Development Eindhoven) Niet op foto: Monique List (wethouder gemeente Eindhoven)