Publicatiedatum: 31-05-2022
In de regio Noord-Limburg wordt de komende jaren geïnvesteerd in slimme mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners. Én die bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden SmartwayZ.NL en Trendsportal met ‘de gebiedsgerichte aanpak’. De lokale vraag wordt hierbij afgestemd op het aanbod aan slimme mobiliteitsdiensten. Provincie Limburg ondersteunt deze aanpak. In totaliteit investeren de partijen 2,7 miljoen.
Persfoto Mobiliteitsoplossingen Noord Limburg Ouderen en Ov

Mobiliteit staat niet stil. Ontwikkelingen, innovaties en nieuwe initiatieven bieden kansen. Eric Beurskens, voorzitter Trendsportal: “Denk hierbij aan (elektrisch) deelvervoer, wegsensoren, slimme verkeerslichten of laadpalen die elektriciteit met een auto én een woning delen.” Ook heeft Noord-Limburg te maken met steeds ouder wordende inwoners en zijn er veel logistieke verkeersstromen. “Kortom, voldoende mobiliteitsuitdagingen die vragen om passende oplossingen”, aldus Beurskens.

Gebiedsgerichte aanpak

Noord-Limburg is de eerste regio in Zuid-Nederland waar SmartwayZ.NL op deze manier gaat ondersteunen. Suzanne Otters – Bruijnen, voorzitter SmartwayZ.NL: “De gebiedsgerichte aanpak in Noord-Limburg is een voorbeeld voor heel Nederland. Het doel is een slim mobiliteitssysteem creëren waarin reizigers en vervoerders centraal staan. Hiervoor is betere kennis van, en contact met reizigers en vervoerders nodig. Dat kan alleen vanuit en samen met de regio.”

Eerste projecten gestart

De samenwerking is begin 2021 gestart. Momenteel zijn de projecten Mobiliteitsportal, de Corridoraanpak en Kommee in uitvoering. “De uitdaging is dat we slimme, veilige en duurzame mobiliteit willen realiseren en stimuleren. Voor Noord-Limburg zetten we op korte termijn in op nieuw ontwikkelde oplossingen voor die opgave”, aldus Maarten van Gaans, gedeputeerde provincie Limburg.

Mobiliteitsportal

Eén op de vijf bedrijventerreinen in Nederland is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit komt veelal door de geografische ligging van de bedrijventerreinen in de buitengebieden van steden, en de beperkte vraag naar openbaar vervoer verdeeld over de dag. Ook in Noord-Limburg is dit het geval. Het doel is om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de regio te verbeteren. Onder aanvoering van een mobiliteitsmakelaar wordt er samen met beheerders van de bedrijventerreinen, bedrijven, werknemers en gemeenten gezocht naar passende vervoersoplossingen om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

In de regio Noord-Limburg betreft dit onder andere de bedrijventerreinen in Venlo en in Horst aan de Maas (Greenport Venlo, -Noord, -Oost, -West, Freshpark), in Venray (De Blakt, De Hulst en Smakterheide) en in Gennep (De Grens en De Brem). Deze bedrijventerreinen huisvesten grotendeels bedrijven in de maakindustrie, agrofood en logistiek.

Corridoraanpak

Noord-Limburg heeft veel te maken met logistiek. Transporteurs kunnen veiliger, duurzamer en efficiënter rijden door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze tijd en geld. Met het project Corridoraanpak wordt hier samen met de transporteurs aan gewerkt. Het project heeft als doelstelling de logistieke verkeersstromen in Noord-Limburg efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op belangrijke stedelijke ontsluitingswegen en regionale verbindingswegen prioriteit te verlenen (binnen de geldende beleidscondities) bij het passeren van kruispunten.

Kommee

Een groot deel van de Noord-Limburgse inwoners boven de 55 jaar vindt het moeilijk om met het openbaar vervoer te reizen. Vooral de drukte, het gebruik van de ov-chipkaart en het vinden van reisinformatie vormen een drempel. Deze drempel zou er niet moeten zijn. Want op het moment dat je zelf niet meer kan autorijden, dan biedt het OV of één van de andere vervoersmogelijkheden een goede uitkomst.

Kommee informeert ouderen over de mogelijkheden en werking van het openbaar vervoer. We verlagen letterlijk de drempel door hen ervaring op te laten doen en een positieve ervaring mee te geven. Als ze weten hoe het OV werkt en hiermee (weer) zorgeloos op pad kunnen, krijgen ze een stukje vrijheid en kwaliteit van leven terug. 
Kijk op www.kommeesamenoppad.nl voor meer informatie.

Meer informatie

Contactpersoon voor bovenstaande projecten is Patrick Egberink, patrick.egberink@trendsportal.nl. Meer informatie staat ook op Projecten en producten - Trendsportal Woont, werkt of reist u in Noord-Limburg? Of bent u een mobiliteitsprofessional? En wilt u meedenken of meewerken aan slimme mobiliteitsoplossingen in Noord-Limburg? Meld u dan aan via de site.