Publicatiedatum: 04-04-2022
Tijdens Intertraffic Amsterdam op 29 maart 2022 presenteerden Edwin Mermans (provincie Noord-Brabant) en Nina Nesterova (Breda University) een sessie over het verkeersmanagement van de toekomst. Waarbij vragen aan de orde kwamen zoals hoe het verkeer- en het verkeersmanagement er in 2035-2040 uitzien, welke rol nieuwe mobiliteitsdiensten spelen - en vooral - hoe te komen tot mainstreaming en een nieuw normaal. De belangrijkste uitdaging is hoe vanuit succesvolle pilots en projecten te komen tot daadwerkelijk implementatie en opschaling en impact te organiseren in de steden en voor de mensen. Naast nauwe samenwerking en leren-door-te-doen van overheden, industrie, research en eindgebruiker is het werken op Europese schaal cruciaal.
Foto van presentatie op Intertraffic 2022

Jeroen Brouwer van TomTom: “Reduceer de investeringen in het ontwikkelen van nieuwe technologie en spendeer dat budget aan het opschalen van oplossing over het hele continent. Dit betekent ook dat we continent-brede samenwerking tussen overheden en bedrijven nodig hebben.” Yvonne van Velthoven-Aarts van SmartwayZ.NL benadrukt blij te zijn met ieders instemming met het principe dat verkeer over mensen gaat en niet over auto’s. Zij ziet uit naar een toekomst waarin wegbeheerders en dienstverleners de krachten bundelen om mensen te gidsen. Op de vraag hoe het toekomstig verkeer in de Europese steden eruit zal zien, antwoordt Ivo Cré van Polis: “Het zal druk zijn: de toename van het aantal bewegingen van mensen, diensten en goederen vanwege het feit dat meer mensen in steden wonen zal mogelijk worden door prioriteit voor ruimtebesparende modaliteiten zoals lopen, fietsen en deelmobiliteit.” Edwin en Nina sloten af met de oproep aan steden en bedrijven nog meer dan nu samen te werken op Europese schaal via projecten, netwerken zoals Polis en door simpelweg krachten te bundelen en samen te gaan testen zoals SmartwayZ.NL doet of deed met partners en bedrijven als Ford, Mercedes en Arriva. 

Een dag later presenteerde Laurens Lapré van SmartwayZ.NL de CTC-dienst (Connected Transport Corridors) en hoe die wordt uitgerold in Zuid-Nederland. Met name ging hij in op zaken die voor een internationaal publieke interessant waren. Zaken waarin Nederland en zeker Zuid-Nederland toch een toppositie inneemt in Europa. Dit werd ook na de sessie ook bevestigd door verschillende Europese leveranciers die nu Zuid-Nederland overwegen als een testmarkt, voor iets wat zeker op termijn, brede EU navolging gaat krijgen.