Publicatiedatum: 25-04-2022
Een consortium van Nederlandse bedrijven en organisaties kreeg deze week een bedrag van 30 miljoen toegekend van het Rijk voor de ontwikkeling van een digitale infrastructuur nodig voor de digitalisering en automatisering van mobiliteit in Nederland. De partners co-investeren eenzelfde bedrag. De middelen komen voort uit de reservering voor het innovatieonderdeel van de Brainportlijn uit de eerste ronde Groeifonds aanvragen. Deze reservering is uitgewerkt in het huidige innovatieproject ‘Digitale infrastructuur voor toekomstbestendige mobiliteit’ (DITM). Het project omvat de ontwikkeling van een digitale infrastructuur inclusief alle kerntechnologieën die daarvoor nodig zijn met betrekking tot lokalisatie, navigatie, digitale kaarten, verkeersdiensten, en laadinfrastructuur. Het integreren van deze technologieën in het voertuig en de omgeving maakt een betere doorstroming en veiliger mobiliteitssysteem mogelijk.
Foto afrit snelweg vol vrachtwagens.png

De grenzen van ons huidige mobiliteits- en energiesysteem zijn bereikt en zetten een rem op de doorstroming op Nederlandse wegen en goede bereikbaarheid in zijn algemeenheid en een mobiliteitssysteem wat veilig, cybersecure en efficiënt is. Dit belemmert de nationale economische groei en onze welvaart en welzijn. Om die reden moet de mobiliteits- en energiesector een transitie ondergaan naar een meer duurzaam, geautomatiseerd en digitaal systeem. Connectiviteit en interactie tussen voertuig-omgeving-mens-en verkeersmanagement is daarbij essentieel. Dat vereist naast fysieke infrastructuur de ontwikkeling van een effectieve digitale infrastructuur die de juiste interactie tussen voertuigen en de omgeving mogelijk maakt.

 

19 partners werken aan allesomvattende systeemarchitectuur

In het innovatieproject ‘Digitale infrastructuur voor toekomstbestendige mobiliteit’ (DITM) gaan 19 partners samenwerken om een allesomvattende systeemaanpak te ontwikkelen waarin voertuigen, wegkantsystemen, verkeersmanagementsystemen, laadinfrastructuur en stedelijke bereikbaarheids- en inrichtingsvraagstukken als geheel worden opgepakt. De 19 partners ontwikkelen de systeemarchitectuur en onderliggende kerntechnologieën. Daarnaast testen en valideren de partners de schaalbaarheid van het geheel in een simulatieomgeving en verschillende use-cases op de weg.

 

Consortiumpartners

Het consortium bestaat uit uiteenlopende bedrijven en organisaties die expert en leidend zijn in de markten en domeinen waarin ze actief zijn en die in staat zijn de beoogde resultaten nationaal en internationaal verder op te schalen. Het betreft een mix van marktleiders (TomTom, NXP, VDL, Siemens), innovatieve MKB’ers (InQuisitive, Heliox, Lightyear, Monotch, Sioux Technologies, Geomaat, AI In Motion, Infiniot, ELEO, Scholt Energy) en kennispartners (TNO, TU/e, ElaadNL, NKL).

 

Het consortium wordt ondersteund door RAI Automotive Industry NL als clusterorganisatie van de Nederlandse Automotive sector en door Brainport Development als economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Eindhoven regio. Deze partijen tekenden voor het meerjarig programmamanagement van een grootschalig Nederlands mobiliteitsprogramma waar ook R&D projecten op elektrificatie en waterstof bouwstenen voor zijn.

 

Samenwerking tussen publieke en private partners essentieel

Vanuit de Rijksoverheid is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat direct betrokken bij dit project. Minister Mark Harbers zegt: “DITM draait om de mobiliteit van de toekomst en zet belangrijke stappen om onze (digitale) infrastructuur verder te ontwikkelen. Ik zie grote potentie in dit project. Door vanuit het Rijk nu 30 miljoen in het project te investeren, kunnen de initiatieven op het gebied van veilige infrastructuur en duurzame mobiliteit verder vorm krijgen. Dit soort innovaties dragen ook bij aan het Nederlandse verdienvermogen. Daarom kijk ik uit naar de samenwerking met dit consortium.

 

Belangrijke bijdrage aan Automotive Roadmap en missiegedreven innovatiebeleid

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots op de toekenning van de rijksmiddelen: “Het is uitstekend nieuws dat er, naast de projecten gericht op elektrificatie en waterstof, nu ook fors wordt geïnvesteerd in digitalisering en Smart Mobility via het DITM-project. Het project geeft weer verder concrete invulling aan de Automotive Roadmap die we onder de vlag van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) tot uitvoering brengen.

 

Ook Ellen Lastdrager, Managing Director TNO Traffic and Transport is verheugd over de kansen die het project biedt: “Hiermee bereiken we schaalgrootte vanuit een gewenste systeemoplossing waarmee we niet alleen een belangrijk exportproduct voor de Nederlandse industrie realiseren, maar ook een belangrijke basis leggen voor onze toekomstige mobiliteit in lijn met het missiegedreven innovatiebeleid. En toewerken naar hogere verkeersveiligheid (geen verkeersdoden), geen emissies en betere bereikbaarheid en leefbaarheid”.

 

Innovatie vereist cross-sectorale samenwerking

Paul van Nunen, directeur Brainport Development, benadrukt de unieke samenwerking: “Een dergelijk systeem moet je publiek-privaat en in samenwerking tussen meerdere sectoren zoals de automotive-, ICT- en verkeersmanagementindustrie ontwikkelen. Dat komt niet vanzelf tot stand. Je moet mensen met elkaar om tafel zetten die elkaar normaal niet zo snel spreken. Een voertuig van de toekomst is in wezen een iPad op wielen. Daar komen meer sectoren bij kijken dan enkel de automotive industrie. Dit project brengt de juiste partijen bij elkaar, versterkt de exportpositie van Nederlands bedrijven en geeft ons de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op toekomstige standaarden passend bij het Nederlandse mobiliteitssysteem.

 

De provincie Noord-Brabant co-financiert het project. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: "In Brabant werken we aan innovatieve oplossingen voor de opgaven van de toekomst. Met dit project werken we aan een betere en veiligere infrastructuur en stimuleren we tegelijkertijd innovatie in onze sterke automotive sector. Ik ben blij om te zien dat alle partners de urgentie en kansen van dit project ondersteunen, daar dragen we graag aan bij."