Publicatiedatum: 28-02-2022
De regio Noordoost-Brabant (RNOB), gemeenten en SmartwayZ.NL hebben samen een eerste werkpakket slimme en schone mobiliteit vastgesteld. Concreet gaat het om projecten op gebied van: data, deelmobiliteit, stadslogistiek, werkgeversbenadering, fietsstimulering en verkeersmanagement.
Foto van fietser en busje OV

Slimme en efficiënte mobiliteit

De regio Noordoost-Brabant (RNOB), gemeenten en SmartwayZ.NL stellen samen een tweede  werkpakket slimme en schone mobiliteit op (2022-2023). Het thema is Slim, Groen en Schoon. Zo werken we aan een gebiedsgerichte aanpak en duurzame bereikbaarheid.

In dit werkpakket komen projecten op het gebied van: gedeelde mobiliteit, fietsstimulering, (stads)logistiek, werkgeversbenadering, data, verkeersmanagement, innovatie & ontwikkeling en de Minder Hinder aanpak rondom rijkswegen, zoals N65 en A2.

De gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant investeren via RNOB (Regio Noordoost-Brabant) in toekomstgerichte mobiliteit. Dat doen zij binnen het programma Duurzaam Bereikbaar. Binnen SmartwayZ.NL werken we aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. In Zuid-Nederland bundelen we onze krachten. Voor regionaal maatwerk is vanuit SmartWayZ.NL als verdubbellaar voor Noordoost-Brabant tot 2023 2,5 miljoen euro investeringsruimte beschikbaar van slimme investeringen door regio en gemeenten. Het eerste werkpakket 2021 voor RNOB heeft een waarde van 650.000 euro. Er zijn dus nog volop verdubbelkansen in Noordoost-Brabant.

Gebiedsanalyse

Om goed in beeld te brengen wat de uitdagingen en kansen zijn stelden we een datagedreven gebiedsanalyse op.

  • Zo leerden we onder andere dat het Station in Oss wel een kwaliteitsimpuls mag krijgen. Dat onderzoek gaat de gemeente met provincie, Rijk en Prorail binnenkort starten.
  • Het uitgangspunt voor de verstedelijkingsstrategie subregio ’s-Hertogenbosch is een betere samenhang met mobiliteit.
  • Mogen gemeenten een flink tandje bij zetten als het gaat om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Denk aan opladen van fietsen bij voorzieningen, recreatie en vrachtverkeer.
  • Gaan we werk maken van deelmobiliteit op regionale schaal. Een onderzoek start in het eerste kwartaal van 2022.
  • Kijken we naar stadsubs en mobiliteitshubs in de tweede helft van 2022 en nog veel meer.

De inzichten uit de gebiedsanalyse zijn een goede leidraad voor een regionale aanpak en lokaal mobiliteitsbeleid en projecten voor werkpakket II.

Meer weten?

Neem contact op met Rian Snijder, Regisseur Mobiliteit RNOB. Stuur een e-mail of bel 06 53 98 22 39.
Webpagina Slimme en efficiënte mobiliteit RNOB (Regio Noordoost-Brabant).