Publicatiedatum: 08-12-2022
In 2019 ging de samenwerking tussen MobilitymoveZ.NL en deelmobiliteit-ontwikkelaar Buurauto van start. Gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling van het concept Buurauto-NOOM. De afgelopen jaren werd er volop onderzocht, ontwikkeld en getest. Met diverse kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente Breda. Dit jaar toonden we ook samen de voortgang tijdens het werkbezoek 'SmartwayZ.NL On Tour' en deden we onderzoek naar de interactie tussen bewoners en de zelfrijdende deelauto in de wijk. Blik met ons terug in onderstaande projectvideo.
Foto van zelfrijdende buurauto

Onderzoek naar interactie met andere verkeersdeelnemers

In november gingen we de straat op in een woonwijk in Breda en deden we enkele proefritten. Voor de omgeving leek de auto volledig zelfrijdend door de sticker op het voertuig, maar er zat steeds een chauffeur achter het stuur. De doelstelling was namelijk onderzoeken hoe andere verkeersdeelnemers reageren op het autonome deelauto-concept. Passen zij bijvoorbeeld hun (rij)gedrag aan? Reageren ze anders op deze auto dan op een 'normale' auto, en hoe dan? Vinden ze het idee van een zelfrijdende auto op de openbare weg veilig? Camerabeelden van de proefritten gaan ons hierover veel bijleren. Daarnaast namen we vragenlijsten over dit thema af bij bewoners en voorbijgangers. De komende maanden zullen we al deze waardevolle gegevens bestuderen om de technologie in de auto nog veiliger en slimmer te maken. Dit gedragsonderzoek gebeurt in samenwerking met XTNT.

Maatschappelijke voordelen

Naast de impact op straat, onderzoeken we ook samen met Ecorys wat een opschaling van dit concept de maatschappij oplevert. Met het toepassen van dit concept wordt het gebruik van deelmobiliteit aantrekkelijker en laagdrempeliger. Daarnaast ontstaan extra voordelen omdat het gaat om een auto die zichzelf parkeert. De auto wordt buiten de wijk gestationeerd, waardoor er kostbare ruimte vrijkomt ín de wijk. Deze ruimte kan een hoogwaardige invulling krijgen, door bijvoorbeeld te vergroenen of te verdichten in woningen. En door de auto’s te clusteren, heb je op één plek een grote batterijcapaciteit beschikbaar. Dit is voor netbeheerders enorm aantrekkelijk. Met een uitgebreid onderzoek willen we inzichtelijk maken wat de opschaling van dit concept oplevert, zodat we weten of het rendabel is om dit concept samen verder te ontwikkelen.

Samenwerking met Brabantse kennisinstellingen

Vanuit SmartwayZ.NL werken we op verschillende manieren samen met onderwijsinstellingen. Dat komt ook terug in het project Buurauto-NOOM. In dit project is de Technische Universiteit Eindhoven bijvoorbeeld consortiumpartner, en daarmee verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en ombouw van de auto. Maar we dagen ook studenten van Breda University of Applied Sciences (BUas) en de Fontys Hogeschool uit om met ons na te denken over de opschaling van dit concept, en wat daar allemaal bij komt kijken. Juridisch, organisatorisch, ruimtelijk, maar ook bijvoorbeeld welke rol overheden in dit concept zouden kunnen of moeten spelen.

Over Buurauto-NOOM

Dankzij Buurauto-NOOM kunnen bewoners in de toekomst een auto met enkele klikken in een app reserveren en bestellen, waarna de auto vanaf een vaste plek buiten de wijk automatisch naar de voordeur rijdt. Daarna stapt de bewoner zelf achter het stuur en rijdt naar de bestemming. Bij thuiskomst gebeurt het omgekeerde. Met de Buurauto-NOOM hebben bewoners altijd een auto bij de deur, zonder dat de auto steeds vóór de deur staat. Bovendien kan de batterij van de auto, als die stilstaat, functioneren als opslag voor duurzaam opgewekte energie. Zo vangt de batterij de piekbelasting van het energienet op.

Het concept is een initiatief van Buurauto en een samenwerking tussen SmartwayZ.NL, Buurauto, Future Mobility Network, AIIM en TU Eindhoven.