Publicatiedatum: 15-11-2022
In oktober vorig jaar voerde TNO in Tilburg tests uit met cooperative adaptive cruisecontrol (CACC) truckplatooning. Met die techniek rijden vrachtwagens in geautomatiseerde konvooien over de openbare weg. De proefritten en de daarop gebaseerde simulaties zijn ondertussen grondig geanalyseerd en omgezet in een evaluatierapport.
Foto van truck platooning

54 testritten op 3 dagen

De proefritten vonden plaats op de Burgemeester Letschertweg (N260) en Burgemeester Bechtweg (N261) in Tilburg. Dit was in Nederland de eerste test met CACC-truckplatoons over een langer traject met verkeerslichten (in totaal 19 verkeerslichten). Een combinatie van twee vrachtwagens, uitgerust met slimme technologie, reed 54 testritten verspreid over 3 dagen. De trucks pasten hun snelheid automatisch aan elkaar aan en remden tegelijkertijd. De vrachtwagens stonden in verbinding met de verkeerslichten langs het traject en konden prioriteit aanvragen. Zo kreeg de chauffeur een snelheidsadvies om te vermijden dat hij voor een rood licht kwam stil te staan. Andersom konden de lichten ook hun groentijd verlengen om de vrachtwagens in één keer voorbij te laten. De pilot en enkele impressies werden samengevat in deze video

De verwachte voordelen van truckplatooning? Eerst en vooral verkeersveiligheid. De technologie kan kop-staartaanrijdingen tussen vrachtwagens voorkomen. De doorstroming op de hoofdrijrichting gaat er ook op vooruit, zeker op trajecten met veel vrachtverkeer. Ten slotte daalt de CO2-uitstoot, omdat tientonners minder vaak moeten stoppen en optrekken aan het rood licht. Deze voordelen gelden voor de truckplatoons. Het effect op het overige verkeer is niet beoordeeld.

Positieve resultaten

Een jaar na de proefritten zijn alle gegevens verwerkt en ligt er een uitgebreid evaluatierapport op tafel. Belangrijkste conclusie: de technologie werkt. De applicatie functioneerde naar behoren, zonder noemenswaardige soft- of hardwareproblemen. De technologie in de vrachtwagens reageerde zoals verwacht en de vrachtwagens remden automatisch. De prioriteitsaanvragen – waarbij het konvooi automatisch groen krijgt bij het naderen van het verkeerslicht - zorgden voor minder stops, verhoging van het comfort en efficiëntie in de ogen van de vrachtwagenbestuurders (testrijders). Op de rondweg bij Tilburg leidde het gebruik van voorwaardelijke prioriteit tot een reductie van de reistijd en van het aantal stops. Het aantal stops was gehalveerd van gemiddeld 7 naar 3,5. De reistijd was ruwweg twee minuten korter, op een totale reistijd van circa 20 minuten.

In het rapport staan ook enkele verbeterpunten. Zo werkte het systeem bij druk verkeer niet altijd optimaal. Een ander heikel punt was het snelheidsadvies. In het geval dat er geen prioriteit verleend kon worden, werd er niet altijd een bruikbaar advies verleend aan de chauffeur. Dit kwam door het dynamische karakter van de VRI-regeling en omdat er geen wachtrij-informatie beschikbaar was.

Wisselwerking met GLOSA

Enkele uitdagingen werden ondertussen aangepakt in het GLOSA-project 'GLOSA-enabled corridor voor verkeersmanagement en rijtaakondersteuning'. In dat proefproject werd onder andere onderzocht hoe het snelheidsadvies in de auto kan worden afgestemd op adaptieve intelligente verkeersregelapplicaties. Meer hierover ontdek je in deze animatie.

Ondertussen werkt TNO gestaag verder om truckplatooning in de praktijk te brengen.

 

Meer weten over het pilotproject en de conclusies? Stuur een mailtje naar info@smartwayz.nl voor meer informatie of een digitaal exemplaar van het evaluatierapport.