Publicatiedatum: 04-08-2021
In 2023 en 2024 vindt een grondige renovatie plaats in de Heinenoordtunnel (A29). De impact van de werkzaamheden is groot, ook in West-Brabant. Om toenemende verkeersdrukte te vermijden, is een grote reductie van het verkeer nodig. Oók op de A16. Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant (onder de vlag van SmartwayZ.NL) en het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) hebben de handen ineengeslagen om bedrijven in de regio te benaderen en samen een plan te maken met (reis)alternatieven.
Foto van Heinenoord tunnel en werkzaamheden. Rechten van de afbeelding t.b.v Rijkswaterstaat

Om te voorkomen dat het verkeer op de A16 – een belangrijke (logistieke) verkeersader – ernstig vastloopt, is een vermindering van 15.000 auto’s per dag op de A29 nodig. Maar óók 10.500 minder voertuigen op de A16 richting Brabant ter hoogte van de Moerdijkbrug en 3.700 voertuigen minder ter hoogte van de aansluiting Dordrecht. “We staan voor een flinke uitdaging en 2023 lijkt nog ver weg, maar we moeten nu al in actie komen. We treffen maatregelen om anders reizen mogelijk te maken en te stimuleren. Daarnaast bekijken we wat we samen met bedrijven in Brabant en Zuid-Holland kunnen doen. Bedrijven hebben relatief veel invloed op de reisbewegingen van hun werknemers en bezoekers, maar ook op hun logistiek. 

Bovendien worden naast de Heinenoordtunnel ook de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug gerenoveerd. Een samenwerking met het Brabant Mobiliteitsnetwerk en met De Verkeersonderneming voor de bedrijven in Zuid-Holland is daarom heel belangrijk,” zegt Daisy Hofmans, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor de Renovatie Heinenoordtunnel. Op de A16 zal een groot aandeel van het huidige verkeer moeten kiezen voor een alternatief. In ieder geval tijdens de afsluitingen van de tunnel en idealiter blijvend. “Door vaker thuis te werken, de auto wat meer te laten staan of te gaan fietsen, kunnen we files vermijden. Door de coronapandemie hebben we gezien dat het kan, nu moeten we dat duurzame reisgedrag alleen nog vasthouden,” aldus Daisy Hofmans. 

 

Slim werken en slim reizen 

Brabant Mobiliteitsnetwerk werkt al enkele jaren in opdracht van de provincie Noord-Brabant – onder de vlag van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL – aan een structurele samenwerking met Brabantse bedrijven, instellingen en publiekstrekkers. Met als doel dat zoveel mogelijk Brabantse organisaties slim werken en slim reizen mogelijk maken. De Verkeersonderneming (VO)/Samen Bereikbaar doet hetzelfde met bedrijven in Zuid-Holland.  

“We zijn ervan overtuigd dat een samenwerking met organisaties waarvan de werknemers, logistieke partners of bezoekers regelmatig gebruikmaken van de A29 en A16 kan helpen. Omdat er meerdere renovatieprojecten zijn in de regio en weggebruikers daardoor onvermijdelijk hinder zullen ondervinden, zou het mooi zijn als we ervoor kunnen zorgen dat organisaties structureel slim kunnen werken en reizen. Om organisaties te ondersteunen met veranderingen in reisgedrag schakelen we de expertise van BMN en VO in,” aldus Marjolein Brandt, mobiliteitsmanager Renovatie Heinenoordtunnel van Rijkswaterstaat. 

  

 

Partijen bij elkaar brengen 

De kracht van BMN is het inspireren, enthousiasmeren en helpen van werkgevers: hoe zetten zij de stappen om te komen tot minder autobewegingen van en naar hun locaties. Daarnaast verbindt BMN partijen om kennis en inspiratie te delen en te zoeken naar gezamenlijke ontwikkelkansen. BMN werkt op specifieke locaties en corridors en focust zich onder andere op het kiezen van een slimme vervoerwijze en een slimme werklocatie. Organisaties die hun locatie bereikbaar willen houden gedurende de werkzaamheden en ervoor willen zorgen dat medewerkers en bezoekers zonder hinder op de locatie kunnen komen, kunnen nu al met ons in gesprek,” zegt Jolanda Smit, regisseur bij BMN. “Samen zorgen we voor minder hinder gedurende de tunnelsluiting. En met een slim mobiliteitsbeleid dragen werkgevers ook bij aan hun bedrijfsdoelen, zoals de vitaliteit van hun medewerkers en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” BMN helpt de werkgever op weg met bijvoorbeeld een gratis postcodescan of mobiliteitsenquête voor medewerkers om op die manier inzicht te krijgen in de kansen binnen hun organisatie. 

 

Afsluiting 

De Heinenoordtunnel is gedurende 30 weekenden afgesloten in één rijrichting. In de zomerperioden zal de tunnel ruim twee weken dicht zijn in beide richtingen. Meer info over de werkzaamheden vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Werkgevers in West-Brabant die aan de slag willen met mobiliteit kunnen zich melden via info@brabantmobiliteitsnetwerk.nl.  Werkgevers gevestigd in Zuid-Holland die aan de slag willen met mobiliteit kunnen zich melden bij De Verkeersonderneming/Samen Bereikbaar via info@verkeersonderneming.nl. 

 

© Rechten afbeelding Heinenoordtunnel: Rijkswaterstaat