Publicatiedatum: 13-04-2021
Plannen en projecten realiseren. Dat is het doel van de samenwerking tussen de West-Brabantse gemeenten, de Regio West-Brabant, provincie en SmartwayZ.NL. In de vier West-Brabantse focusgebieden gaan we aan de slag met verschillende opgaven en maatregelen om de mobiliteit van de regio slimmer, duurzamer en veiliger te maken.
Foto met tandwieltjes

Slimme mobiliteit en veiligheid

De koers van de regio ligt vast in het Regionaal mobiliteitsprogramma 2021-2024 West-Brabant en de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. In de gebiedsgerichte aanpak van West-Brabant zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke projecten. Deze projecten dragen bij aan het vergroten van de kracht van West-Brabantse steden en het verbeteren van de bereikbaarheid van economische toplocaties en bedrijventerreinen. Maar ook aan het behouden van een vitaal landelijk gebied. 

 

Focusgebieden

West-Brabant is opgedeeld in vier focusgebieden. Dit zijn de Noord-Zuid Corridor (rol van de regio als logistieke motor), Internationale knoop Breda (als economische motor), Sterke Stedenrij (aanvulling steden op elkaar en omgeving) en het Vitaal Platteland rondom die steden (leefbaarheid en vitaliteit om te wonen en werken). Ieder gebied heeft nu een eigen pakket met maatregelen. 

 

Regionale maatregelpakketten

Door opgave-gericht te werken, streeft West-Brabant naar maatregelen die beter aansluiten op de regionale opgaven. Zo vraagt de Noord-Zuid Corridor om multimodale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor goederen en personen, maar ook om het verslimmen van de goederenketen. Terwijl het Vitaal Platteland maatregelen nodig heeft voor een veilig en goed georganiseerd landbouw- en distributieverkeer. De Internationale Knoop Breda is anderzijds weer beter gebaat bij maatregelen om de hoofdroutes voor autoverkeer betrouwbaar te houden. En in te spelen op de vraag naar woningen en de rol van het openbaar vervoer en fietsverkeer. 

 

Meer weten?

Neem contact op met Matthias de Visser, gebiedsteammanager RWB. Stuur een e-mail of bel 06 14 62 47 47 of bekijk de website van de regio West-Brabant.