Publicatiedatum: 09-04-2021
’s-Hertogenbosch/Eindhoven, 9 april 2021 – De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development zijn teleurgesteld over de keuze van de commissie Nationaal Groeifonds en kabinet om de aanleg van de Brainportlijn niet op te nemen op de lijst van projecten voor de eerste tranche van het groeifonds. Tegelijkertijd is het glas halfvol: de initiatiefnemers zijn positief over de reservering van 30 miljoen euro voor het innovatieprogramma van de Brainportlijn, een eerste stap. Met dat geld kan onder meer een living lab worden gebouwd. Daarmee kan de regio de uitdaging aan om beter aan te tonen dat vrijliggende infrastructuur echt nodig is, zoals de commissie schrijft.
Brainportlijn Foto

Provincie, gemeente en Brainport Development willen wel graag snel met het volgende kabinet in gesprek over de ambities en volgende stappen. Wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven: “Natuurlijk zijn we ten aanzien van de Brainportlijn teleurgesteld. We zijn één van de drie economische kernregio’s van dit land, onze economie groeit enorm, is vernieuwend en heeft oplossingen op het gebied van bereikbaarheid dan ook hard nodig. Het kabinet is hiervoor nu echt aan zet. We zijn wel blij dat er in ieder geval 30 miljoen euro is toegekend op het ‘innovatiedeel’ van de propositie. Dit levert banen en toekomstig verdienvermogen op voor Brainport Eindhoven en dus Nederland. De uitdaging op infrastructuur is echter niet weg.”

 

Positief signaal

Volgens gedeputeerde Christophe van der Maat staat het Brainport-voorstel nog steeds als een huis en past die in eerder gemaakte MIRT-afspraken. Het systeem is ontwikkeld om de economische toplocaties in en rond Eindhoven te verbinden. “De Brainportlijn sluit naadloos aan bij de doelen van het Groeifonds, namelijk het duurzame verdienvermogen van Nederland en innovatie. Het is de mobiliteitsvernieuwing die een ieder voor ogen heeft, ook het Rijk en verschillende adviesorganen. Als we huiswerk hebben gekregen voor een betere onderbouwing, dan doen we dat.“

De dertig miljoen euro voor green en smart mobility is een goede stap en een positief signaal dat de innovatiekant van de regio wordt onderkend. “Daarmee kunnen bedrijven en startups nieuwe toepassingen ontwikkelen, zoals investeringen in voertuigsystemen, batterijontwikkeling en digitale infrastructuur”, zegt directeur Brainport Development Paul van Nunen. “Het is goed te zien dat het kabinet in ieder geval die innovatiekracht van de regio bevestigt. Dat zien we ook terug in de andere Groeifondsvoorstellen, zoals rond Artificial Intelligence en Groene Chemie. Ik ben blij dat wij, zeker in deze tijden, voor de automotive sector aan de slag kunnen met het opzetten van nieuwe producten.”

Wat is de Brainportlijn?

Voor het innovatief vervoerssysteem dat de campussen rondom Eindhoven en regionale werklocaties moet verbinden, hebben de initiatiefnemers een bijdrage van ruim een miljard euro gevraagd. De Brainportlijn is een nieuw, slim en emissieloos ov-systeem waarin ‘pods’ van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en bestaande ov-knooppunten. Er wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, autonomous driving en van bewezen technologie zoals platooning. Het kan stapsgewijs worden ingevoerd in de periode tot 2030. Het verbindt innovatie en testmogelijkheden in het kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen in en rond Eindhoven steunen het initiatief en willen de Brainportlijn gebruiken voor hun medewerkers.

Het systeem is tevens een economische showcase: het is flexibel omdat het niet met rails aan een route is gebonden. Het is daarom makkelijk op te schalen en overal ter wereld inzetbaar: van een kleine stad tot de grootste metropool. Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in de regio Eindhoven en draagt bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovative smart & green mobility toepassingen.