Publicatiedatum: 09-03-2021
Eind 2020 is tijdens het BO-MIRT het MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven vastgesteld. Over het vervolg en de eerste investeringen in het spoor zijn een serie afspraken gemaakt tussen de ministeries van I&W, BZK, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven. Zij zijn binnen de kaders van de afspraken BO-MIRT 2020 opdrachtverlener van de vervolgonderzoeken.
Foto van mensen wachtend bij een zebrapad in Eindhoven

Inhoudelijke clustering

Het MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport is verdeeld in vier samenhangende inhoudelijke clusters:

  • Verstedelijkingsakkoord (trekker SGE)
  • Stationsdistrict/EikXL (trekker Gemeente Eindhoven)
  • Mobiliteitstransitie: mobiliteitsmaatregelen, fiets, (H)OV en hubs (trekker provincie Noord-Brabant)
  • Hoofdwegennet/onderliggend wegennet (HWN/OWN) (trekker Gemeente Eindhoven en Ministerie I&W)

De vier clusters hebben inmiddels een doorstart of kick-off bijeenkomst gehouden. En de (concept) plannen van aanpak worden opgesteld. In de periode tot de zomer ligt het zwaartepunt op de inhoudelijke slagen. Aansluitend wordt de juiste beslisinformatie geagendeerd voor het BO MIRT in november 2021.

Ambtelijk trekker: PM (vacature programma coördinator)
Vragen? Stuur ons een e-mail op: info@smartwayz.nl