Publicatiedatum: 11-03-2021
Aan het eind van het jaar hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven, met instemming van de volledige regio, afspraken gemaakt op basis van het MIRT- onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven. Dat onderzoekproces was spannend, omdat de ambities groot zijn, de transitieopgaven enorm en de financiële middelen beperkt. SmartwayZ.NL bleek voor alle partijen een stevig fundament om met elkaar, aan de hand van de onderzoeken, afspraken te maken over de koers, het ontwikkelpad, het vervolgonderzoek en de bekostiging.
Foto van twee fietsers met daarachter een auto

‘Bouwen op een stevig fundament’

Als programmaraad SmartwayZ.NL hebben we, samen met BrabantStad en Limburg, eerder al een impuls gegeven voor de periode tot en met 2023 in de vorm van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility. Met het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven schetsen we ook een perspectief voor de langere termijn en leggen we de koppeling met de verstedelijkingsopgave; de Brainportregio kan daarbij als inspiratie dienen voor andere regio’s in Zuid-Nederland. Zo bouwen we stap voor stap voort aan het slimste mobiliteitssysteem.

 

COVID-19

De impact van de COVID-19 pandemie toont zich op steeds meer vlakken, ook binnen het programma. Financiële middelen van overheden en bedrijven zijn nodig om de gevolgen van deze crisis te beheersen en komen daarmee minder beschikbaar voor mobiliteit. Door de maatregelen zijn de reizigers en weggebruikers niet, minder en/of op andere tijden onderweg. We ontmoeten elkaar vooral digitaal. Functioneel, maar niet altijd met de diepgang die nodig is om elkaar echt goed aan te voelen en begrijpen. Daarnaast staat de balans tussen werk en privé onder druk. Dat geldt zeker voor medewerkers die zorg- en onderwijstaken met hun werk moeten combineren.

 

MIRT

Desondanks zijn ook het afgelopen half jaar weer veel resultaten geboekt. Als programmaraad spreken we daarom onze waardering uit voor al onze medewerkers die onder deze uitzonderlijke omstandigheden hieraan hebben bijgedragen.
Naast het genoemde MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven is de planuitwerking voor de A67 gestart, is voor de verkenning A58 Tilburg-Breda de Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, is de aanleg van een innovatiestrook aan de A58 bij verzorgingsplaats Kloosters aanbesteed en heeft de planuitwerking voor de A58 tussen Eindhoven en Tilburg een doorstart gemaakt.
De uitrol van iVRI’s gaat gestaag door. In Helmond wordt gestart met een pilot met zelfrijdend vervoer (FABULOS) en in Breda en Roermond wordt het verkeer zo gestuurd dat kwetsbare locaties als scholen worden vermeden. De regio’s Noord-Limburg en West-Brabant hebben hun eerste maatregelenpakketten vastgesteld in het kader van de Krachtenbundeling Smart Mobility. De andere regio’s zullen begin 2021 volgen. In november werd de vierde editie van ons innovatieprogramma Mobility Lab afgesloten en het startsein gegeven voor de vijfde editie. Als ambassadeurs van SmartwayZ.NL dragen we al deze resultaten met trots uit in onze dagelijkse contacten.

 

Meer informatie

9e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL

 

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze rapportage? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan info@smartwayz.nl.