Publicatiedatum: 15-10-2021
ʼs-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading van de binnenstad is hierbij een belangrijk thema. De gemeente werkt hierin actief samen met verschillende partijen en stakeholders op het gebied van bevoorrading. Op 15 oktober 2021 ondertekenden gemeente ‘s-Hertogenbosch en 30 partners de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek. SmartwayZ.NL is één van de partners en heeft een belangrijke rol in het spoor Bouwlogistiek.
Ondertekenaars Bossche Greendeal Stadslogistiek

Elf verschillende sporen

In totaal staan er elf verschillende sporen beschreven in de Bossche Green Deal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervoeren van bouwmaterialen, bezorgen van pakketjes en het bevoorraden van horeca. En ook over handhaving en het vormgeven van het toegangsbeleid naar de binnenstad. In deze sporen staan alle betrokken partijen en acties samengevat. Alle beschreven acties dragen bij aan het verbeteren van schone en slimme stadslogistiek.

Een van de genoemde voorbeelden is het onderzoek naar de inzet van elektrische vrachtfietsen. Een ander voorbeeld is de inzet van fietskoeriers bij kleine pakketjes. De Sligro onderzoekt of de Trens Solar Train een goede manier is om klanten in de binnenstad te bevoorraden. Dit zijn een paar voorbeelden van concrete stappen die hopelijk tot inspiratie van andere partijen leiden.

Zero-emissiezone

Met schone en slimme stadslogistiek loopt gemeente 's-Hertogenbosch voorop in Nederland. Begin 2021 nam de gemeente het besluit om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. Dat betekent dat vanaf 2025 al het logistiek vervoer in de binnenstad slim, schoon en toegankelijk moet zijn. Ze werken samen met partners stap voor stap toe naar het halen van dit doel. In de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek” staan de afspraken hoe ze komen samen komen tot schone en slimme bevoorrading. In de tussentijd stimuleren ze duurzame logistiek volop.