Publicatiedatum: 22-09-2020
Geen files meer. Dat is mijn ideaal. Een combinatie en juiste balans van asfalt en smart, geënt op personen en logistiek zijn hierbij essentieel. Zuid-Nederland heeft voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen de juiste papieren. Het is alleen nog een kwestie van goed samenwerken en combineren.
Portret foto van Willem Heeren

Door: Willem Heeren, lid programmaraad SmartwayZ.NL namens de transport- en logistieksector.

Het is echter wel van belang een verschil te benadrukken: bij personenvervoer is gedragsbeïnvloeding vaak van groot belang om de verkeersdruk te verminderen. Echter, binnen de logistiek kun je niet appelleren op de emotie van een persoon. Daar is het eerder een kwestie van technologische optimalisatie. Denk eens aan platooning combineren met slimme verkeerslichten in stedelijk gebied, of het op elkaar aan laten sluiten van ritplanningssytemen. Zo worden die slimme verkeerslichten dit jaar al geïnstalleerd! Het is nog wel een hele stap om ook de combinatie te vinden met platooning, maar die combinaties tussen systemen gaan er uiteindelijk wel komen.

Bedrijven mee laten doen

Hoofddoel van al deze exercities is de doorstroming van het verkeer verbeteren. Hiertoe moeten we het veld in: bedrijven betrekken. Natuurlijk zijn er de Albert Heijns en Jumbo’s die al pilots doen, maar om meer effect te sorteren is de volgende stap meer bedrijven mee te laten doen. Dat kan door de schaalbare innovatieve ideeën te laten zien aan de sector. Er bestaat dus een sterke ‘What’s in it for me?’-vraag bij de lokale vervoerders. Daar komt nog eens bij dat de logistiek niet één soort business is. Lokale vervoerders, internationaal transport, pakketbezorging: het zijn allemaal verschillende soorten vervoer met hun eigen karakteristieken.

Bedrijfsleven in beweging

Het goede nieuws is overigens dat het bedrijfsleven actief wil meedoen. DAF onderzoekt verschillende mogelijkheden om efficiënter te rijden en vervoerders zien steeds meer het belang van kostenbesparing, optimale benutting van de weg en de voordelen voor het milieu en ook binnen de sector begrijpt men dat dit niet alleen bereikt kan worden door het leggen van nog een rijstrook. Wat betreft het bedrijfsleven ligt er een hoop big data om aan elkaar geknoopt te worden. Als het lukt om al die gegevens met elkaar te laten ‘praten’ en we doen dit real time, is er een hele wereld te winnen.

Stappen om te nemen

Zoals ik al noemde: Zuid-Nederland heeft de goede papieren om in al deze ontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. De sleutel tot succes zit hem in goed samenwerken, systemen en knowhow combineren. Dus: veel investeren in relaties en op die manier de triple helix tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in zijn kracht zetten. Wie weet bereiken we dan samen hét ideaal op het gebied van mobiliteit: 0 kilometer file.