Publicatiedatum: 31-08-2020
Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bij filevorming verlaten automobilisten de snelweg en rijden over het onderliggend wegennet door de dorpen. De komende maanden worden op diverse locaties maatregelen genomen die dit sluipverkeer tegen gaan. Naast enkele fysieke afsluiters wordt er een geregeld kruispunt aangelegd en verschillende doseerlichten geplaatst.
Foto met verkeersbord wegwerkzaamheden en paaltjes op wegdek (1)

Sluipverkeer

Uit het MIRT onderzoek A2 Weert-Eindhoven (probleemanalyse) van november 2016 bleek dat het sluipverkeer toenam ten opzichte van 2011. In de ochtendspits werden op verschillende locaties circa 500 sluipende automobilisten geregistreerd. Dat zijn voornamelijk automobilisten vanuit het zuiden die de files op de A2 ontwijken. Maar ook vanuit België is sprake van sluipverkeer. Dit sluipverkeer heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen. Vanaf Leende rijdt het verkeer over de A2 relatief goed door, dus vanaf daar rijden automobilisten vervolgens over de A2 richting Eindhoven.

Maatregelen

De gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard bereiden op dit moment de verkeersbesluiten voor. Eind 2020 worden de verschillende maatregelen opgeleverd:

  • Op een twee plaatsen (Ulkedonken en Klaterspeelweg) wordt een fysieke afsluiter gerealiseerd. Deze paal komt tijdens de ochtendspits omhoog, zodat er geen verkeer meer door kan rijden. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel in beide richtingen doorheen.
  • Op vier plekken (Pastoor Thijssenlaan, Philipsweg, D’Aasdonken en Oranje Nassaulaan) worden doseerlichten geplaatst. Deze zorgen ervoor dat het verkeer slechts mondjesmaat kan doorrijden. De route wordt hierdoor onaantrekkelijk voor mobilisten die willen sluipen, maar blijft bereikbaar voor regulier verkeer.
  • Tot slot wordt een geregeld kruispunt aangelegd op de Maarheezerweg Noord. Het verkeer dat de afrit Zevenhuizen op de A2 gebruikt, om vervolgens via Leende te gaan sluipen, zal een ongustige regeling krijgen. Er kan straks minder verkeer vanuit deze richting doorrijden over de kruising. De overige rijrichtingen zullen minimaal afgeremd worden.

De fysieke maatregelen worden in de tweede helft van 2020 uitgevoerd en worden voorafgegaan door een verkeersbesluit.

Meer informatie over de deelopgave A2 Weert-Eindhoven.