Publicatiedatum: 17-07-2020
Partners in automotive tekenen ambitiedocument voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen de sector
Foto Ondertekening Ambitiedocument op Automotive Campus

Negen Nederlandse partijen met een vitale rol op het gebied van mobiliteitsinnovatie en -beleid ontwikkelen een meerjarig innovatieprogramma om slimme en groene mobiliteit te versnellen. Juist in deze coronatijd is het van groot belang om de handen ineen te slaan en een extra impuls te geven aan de slimme en duurzame groei van de sector.  Op donderdag 16 juli hebben zij daartoe een ambitiedocument ondertekend. Dit ambitiedocument vormt de basis voor de verdere bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van de innovatieopgave en de positionering van de bijpassende onderzoeksfaciliteiten te beginnen op de Automotive Campus in Helmond. Dit doen zij samen met de relevante industriële partners.

De automotive- en mobiliteitsindustrie staat voor de grote uitdaging om het hoofd te bieden aan de negatieve economische impact van de coronacrisis en tegelijkertijd ook te werken aan een grote transitie op weg naar een slimmere en groenere mobiliteit.

Inzetten op innovatie is topprioriteit om enerzijds de huidige sterke internationale concurrentiepositie van het Nederlandse automotive cluster te behouden en uit te bouwen en anderzijds om de juiste antwoorden te geven op de maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt volop ingezet op verduurzaming en verslimming van mobiliteit. De partners van het ambitiedocument ‘Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster’ zien hierin het antwoord op de uitdagende transitie naar slimme en groene mobiliteit. De partners vertegenwoordigen de zogenoemde triple helix overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven; een bewezen vruchtbare combinatie om in dit geval vanuit de al in Zuidoost-Brabant aanwezige researchfaciliteiten snel, efficiënt en effectief innovaties te ontwikkelen.

Diverse partners - waar onder verschillende moederorganisaties van SmartwayZ.NL - ondertekenden het ambitiedocument: Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Brainport Development, Automotive Campus, Kadans Holding, TNO, RAI Automotive Industry NL en Technische Universiteit Eindhoven.