Publicatiedatum: 02-07-2020
Brainport Eindhoven is een van de economische mainports van Nederland. Brains en techniek, daar is de regio goed in. Om de regio ook de komende 20 jaar haar koppositie op economisch terrein te laten behouden en te versterken, is een MIRT-onderzoek gestart. Op basis hiervan maken de SmartwayZ.NL-partners, het Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven, gesteund door regio en het bedrijfsleven, strategische keuzes voor de (middel)lange termijn (2030-2040). Na het vastellen van het feitenrelaas krijgen nu de ontwikkelperspectieven steeds meer vorm.
Sfeerfoto in stad

Leren van ontwikkelperspectieven

Het MIRT-onderzoek bestaat uit de volgende drie onderdelen: het gezamenlijk vaststellen van een feitenrelaas; het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en het afwegen daarvan en ten slotte: het opstellen van adaptieve ontwikkelpaden. Het eerste onderdeel is volledig afgerond en het feitenrelaas is vastgesteld. Onderdeel 2 loopt momenteel volop. Voor het opstellen van de ontwikkelperspectieven zijn verschillende partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen gevraagd hun ideeën voor de Brainportregio voor de periode 2030-2040 te delen. Hierna zijn diverse hoeken van het speelveld verkend met de ontwikkelperspectieven ‘Metropool’, ‘Bandstad’, ‘Netwerkstad’, ‘Rurbania’ en een Trend- en Regionaal ambitieperspectief. Dit zijn louter leerscenario’s die helpen om hierna realistischere ontwikkelperspectieven op te stellen. De effecten van deze ontwikkelperspectieven zijn naar verwachting in september in beeld gebracht.