Publicatiedatum: 09-04-2020
SmartwayZ.NL gaat samen met de gemeenten Breda en Roermond en diverse marktpartijen aan de slag, om technieken te ontwikkelen waarmee verkeer beter gestuurd kan worden bij drukte op de weg. Vooral op Duitse en Belgische feestdagen komt er veel verkeer naar de beide steden. Dit zorgt ervoor dat de binnensteden minder goed bereikbaar zijn. Terwijl het verkeer ook via een andere routes kan rijden. Om het verkeer om te kunnen leiden, gaan wegbeheerders strategische verkeersmanagementinformatie delen met serviceproviders. Daarmee kunnen zij hun klanten via de meeste gewenste routes ‘sturen’, om zo de drukte te vermijden. Naar verwachting kan er eind 2020 getest worden op straat. Zodat het op termijn ook echt in gebruik genomen kan worden.
Foto drukte in stad

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Zowel regionaal als landelijk is er veel aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid in steden. Bedrijven en bewoners moeten immers bereikbaar blijven. En ondanks dat weggebruikers de vrijheid hebben om hun eigen route te kiezen, heeft de overheid wel een visie op hoe het verkeer zou moeten rijden. Het verkeer moet bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik maken van de wegen rondom de steden en moet zoveel mogelijk wegblijven uit de woonwijken. Dat staat beschreven in de ‘netwerkvisies’ van gemeenten. Daarentegen is het voor serviceproviders vaak niet duidelijk wat het beleid van de gemeentes is. Zij proberen hun klanten vooral zo goed mogelijk van A naar B te laten rijden. De uitdaging van dit project is dus om deze twee ‘werelden’ bij elkaar te brengen. Daarom is het van belang dat overheden informatie uit hun netwerkvisies openbaar gaan maken en gaan delen met serviceproviders. 

 

Wegbeheer 2.0

Dit betekent dat de netwerkvisies en de maatregelen gedigitaliseerd moeten worden. Deze informatie is idealiter beschikbaar voor alle serviceproviders binnen Nederland en Europa. Dit stelt hoge eisen aan de manier waarop de informatie gedeeld wordt. Het houdt bijvoorbeeld in dat er (inter)nationale standaarden en ‘profielen’ moeten worden ontwikkeld. In de toekomst wordt een zelfrijdend voertuig als het ware geprogrammeerd en aangestuurd met deze informatie. Dan vermijdt het voertuig drukke wegen en wordt het automatisch geleid naar wegen waar het verkeer zoveel mogelijk kan doorstromen. Op de korte termijn gebruiken we diezelfde informatie, maar wordt het routeadvies direct naar de gebruiker gestuurd. Zo kan hij of zij zelf een keuze maken welke route er genomen wordt.
 

Mobiliteit van de toekomst


SmartwayZ.NL werkt samen met overheden en markt- en kennispartijen aan de ‘mobiliteit van morgen’. Een project als dit, past goed binnen de aanpak. Aan deze pilot werken zowel marktpartijen als wegbeheerders mee. Dat maakt de kans van slagen groot. Alle partijen bezitten namelijk een stukje van de puzzel, maar alleen samen kunnen ze de échte puzzel leggen.
 
De deelnemende bedrijven zijn: Altran, Be-Mobile, DAT-mobility, Innovactory, MAP-TM, Monotch, Scenwise en Vialis. Zij werken samen met de steden Breda en Roermond onder coördinatie van SmartwayZ.NL aan deze opgave.