Publicatiedatum: 10-12-2020
Als innovatief mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, sluit SmartwayZ.NL naadloos aan op de logistieke kennis en het Brabantse netwerk van Logistics Community Brabant (LCB). Door het beste van beide samen te brengen, wordt in deze samenwerking ingezet op het verkrijgen van inzicht in de logistieke stromen in Zuid-Nederland, opschaling van slimme logistieke oplossingen en het organiseren van multimodale toepassingen.
Foto met 2 personen van LCB en SmartwayZ.NL

"Wij tillen logistiek in Zuid-Nederland naar een hoger niveau!"


“Vanwege de geografische ligging zijn Noord-Brabant en Noord-Limburg belangrijke schakels in het landelijke logistieke netwerk. Om deze positie verder uit te bouwen zijn kennis, innovatie en optimalisatie van het huidige logistieke proces van cruciaal belang. Het doel van SmartwayZ.NL en LCB hierbij is om de digitalisering in de logistieke MKB-sector te faciliteren. En om de dialoog met de wegbeheerder en overheid te versnellen”, aldus Theo Stevens, clustertrekker Smart Logistics, SmartwayZ.NL.

Om dit te bereiken, investeren de partijen in 3 thema’s. Daarmee zetten ze actief de eerste, concrete stappen richting het gezamenlijke doel. De ambitie is om in de loop van de tijd ook andere mogelijkheden te verkennen.

1. Verkrijgen van zicht en inzicht in de logistiek in de regio

Inzet op een data-gedreven aanpak, waarin naast logistieke data ook bereikbaarheid- en ruimtelijke data wordt samengebracht en vertaald naar relevante inzichten. Zicht op en inzicht in de regionale  logistiek bestaat uit:

  • een actueel data-gedreven overzicht van de huidige logistiek op corridor-niveau en in het stedelijke systeem;
  • inzicht in mogelijke verbeteringen als gevolg van digitalisering, dataficering, data delen en scenario-modellen.

2. Opschaling van slimme logistieke oplossingen in de regio

De samenwerking tussen LCB en SmartwayZ.NL maakt het voor MKB-bedrijven in de regio gemakkelijker, efficiënter en effectiever om betrokken te zijn bij de uitrol van slimme landelijk geïnitieerde logistieke oplossingen. LCB werkt samen met REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren logistiek en Supply Chain Platform Zuid-Oost. En SmartwayZ.NL sluit aan bij landelijke logistieke programma’s. Daarmee is automatisch een verbinding gelegd van landelijk naar regionaal niveau.

3. Organiseren van multimodale oplossingen

LCB investeerde, samen met regionale en lokale partners, in de ontwikkeling van E-Joint Corridors. De afhandeling van vrachtdocumentatie in het goederenvervoer verloopt hierdoor uniform en gestructureerd. Dit optimaliseert het hele logistieke proces. Om schaalvergroting in de binnenvaart en achterlandverbinding mogelijk te maken, worden verladers en vervoerders met eenzelfde herkomst of bestemming samen gebracht. Digitalisering van de verwerking en monitoring bieden voor het MKB de mogelijkheid om aan te sluiten met kleine volumes.

Versterking van de logistieke innovatiekracht van Brabant

In het najaar van 2020 zijn de contouren van de samenwerkingsovereenkomst uitgezet. In 2021 volgt de concretisering. Zowel SmartwayZ.NL als LCB zijn verheugd over de samenwerking. Leo Kemps, directeur LCB: “De samenwerking van LCB en SmartwayZ.NL versterkt de logistieke innovatiekracht van Brabant. Door de krachten te bundelen, zijn we nog beter in staat om de economische visie van Noord-Brabant in de toekomst tot uitvoering te brengen. De samenwerking ondersteunt het  belang van integrale aanpak van mobiliteit en logistiek.”