Publicatiedatum: 06-11-2020
Op de wegen in en rond Breda staat een groot aantal systemen om weggebruikers te informeren, geleiden en sturen. Denk hierbij aan verkeerslichten (VRI’s) en informatiepanelen (DRIP’s). Voorheen werden deze systemen vooral handmatig aangestuurd. Dankzij nieuwe data en een geactualiseerd regelscenario werkt het nu grotendeels automatisch.
Kaart van wegen in West-Brabant met locatie van Drips in Breda

In het voorjaar van 2020 actualiseerden de gemeente Breda en verkeerscentrale Zuid-Nederland gezamenlijk het regelscenario Ruit van Breda. Hierin staan de afspraken over de inzet van de verkeerssystemen. Basis voor het vernieuwde regelscenario is de automatische monitoring van de reistijden. Hiervoor gebruiken we de floating car data die via NDW beschikbaar is. Deze data zorgt voor een betrouwbaardere en nauwkeurigere werking van het scenario dan de data uit de oude bronnen, zoals bluetooth.

Van informeren naar adviseren

In een normale situatie, dus zonder noemenswaardige files, informeren DRIP’s de weggebruikers over reistijden op alternatieve routes. Op Rijkswegen gaat het om reistijdinformatie van knooppunt tot knooppunt, dus linksom of rechtsom via “de Ruit”. In de stad tonen de DRIP’s reistijden over de routes richting de snelweg. Op het moment dat er vertragingen ontstaan en een van de routes substantieel sneller is, wordt de reistijdinformatie omgezet in een adviserende omleidingstekst. En als het nodig is voor de situatie in de stad, adviseren de DRIP’s naast de snelwegen over de beste routes naar Breda.

Automatische aansturing

Het regelscenario functioneert inmiddels vrijwel volledig automatisch. De gekoppelde netwerkmanagementsystemen van de gemeente en de verkeerscentrale sturen de DRIP’s en VRI’s aan. Alleen op de Rijkswegen is in bepaalde situaties nog controle en actie van een wegverkeersleider nodig. Nieuw is bovendien dat als er hinder op de stedelijke wegen is, automatisch aangepaste regelprogramma’s worden ingeschakeld in de VRI’s. Deze werkwijze kan op dezelfde manier worden toegepast in de andere steden met een gekoppeld netwerkmanagementsysteem; nu Tilburg en Eindhoven, later volgen meer wegbeheerders.

Regelscenario’s geschikt voor serviceproviders

Het vernieuwde regelscenario wordt ook gebruikt binnen het innovatieve project Slim Sturen van SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL zorgt voor Noord-Brabant en Noord-Limburg dat in 2023 de regionale regelscenario’s én de gestandaardiseerde netwerkvisie geschikt zijn voor gebruik door serviceproviders. Zo komt de informatie terecht in het navigatiesysteem van de weggebruiker. Kortom, met het vernieuwde regelscenario Ruit van Breda is de regio klaar voor de toekomst!