Publicatiedatum: 19-11-2020
Van half september tot half januari is het ‘bietenseizoen’. In Midden- en Zuid-Limburg rijden vrachtwagens af en aan om gerooide suikerbieten van omgeving Sittard naar Dinteloord te brengen voor verdere verwerking. Het gaat per week om 1.400 ritten á 175 kilometer. Per seizoen leggen de vervoerders zo’n 4 miljoen kilometers af. SmartwayZ.NL voert nu samen met Cosun Beet Company, MCA Brabant en Provincie Limburg een pilot uit waarbij de suikerbieten een groot deel van de route (van Born tot Moerdijk) per schip worden vervoerd. Dit betekent dat de rit over de weg van 175 kilometer tot 6 kilometer teruggebracht wordt.
Foto Overladen bieten Op Boot

CO2-neutraal van land tot klant

Arno Huijsmans, Manager Agro Logistiek bij Cosun Beet Company: “Cosun Beet Company wil de supply chain, van land tot klant, versneld verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal. MCA Brabant onderzocht met welke vervoerswijzen we de bieten vanuit de verst gelegen gebieden het beste kan vervoeren. Hieruit blijkt dat gecombineerd transport, georganiseerd rond vervoer per schip, de laagste CO2-uitstoot en kosten met zich meebrengt en beter presteert dan vervoer per vrachtauto. Om vast te kunnen stellen of dit transport daadwerkelijk bijdraagt aan minder CO2-uitstoot, beheersing van de logistieke kosten en borging van grondstofaanvoer bij de fabrieken, startten we deze pilot.”

“Fantastisch dat Cosun Beet Company ons wist te vinden met de vraag om slimmer om te gaan met logistiek. Dankzij samenwerkende partijen komt nu deze pilot tot stand. Minder vrachtverkeer op de weg zorgt voor minder CO2-uitstoot, betere verkeersdoorstroming en een betere bereikbaarheid van stad en regio.” – Theo Stevens, SmartwayZ.NL

Kwaliteitstest

John Huizing, Projectmanager bij MCA Brabant: “Bovendien is het belangrijk om vast te stellen wat het gevolg van de verschillende opties is voor de kwaliteit van de bieten. Hoe meer handling, hoe meer beschadiging en dit beïnvloedt de kwaliteit en daarmee de opbrengst van de bieten. Van iedere teler, waarvan bieten per schip worden vervoerd, gaan ook 5 trucks direct naar Dinteloord. Ook hierbij wordt via bemonstering de impact op de kwaliteit vastgesteld.”

Vervolg pilot

In de week van 8 november voeren 3 containerschepen met vrachtcontainers vol suikerbieten van Born naar Moerdijk. Eerder vond er al een pilot plaats waarbij de bieten in bulk gelost werden op het schip. Nu volgt een uitgebreide evaluatie met aandacht voor bovengenoemde aspecten en aandacht voor kosten en de CO2-impact.