Publicatiedatum: 16-10-2020
Wat werkt er bij NXP? Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) interviewde Maurice Geraets (Directeur van NXP Nederland & Programmaraadslid SmartwayZ.NL) en Bart Lugtenberg (Country HR-manager van NXP Nederland).
Foto NXP mannen in lab aan het werk

De wereldwijd opererende organisatie NXP trapte als één van de eerste bedrijven in Nederland hard op de rem toen het coronavirus ons land bereikte. Begin januari zag het bedrijf bij haar vestigingen in China alles op rood springen. Alle kantoormedewerkers werkten vanuit huis en er werden maatregelen getroffen om de productie veilig voort te zetten. In Nederland anticipeerden ze hier slim op, en namen de kantoren en het productiebedrijf de maatregelen in een vroeg stadium over. Konden ze hierdoor corona een stap voorblijven? En hoe ziet het er nu nationaal en internationaal uit? Wat werkt er bij NXP?

Vanaf dag één stimuleerde NXP Nederland haar medewerkers om vooral vanuit huis te werken. Maurice Geraets (Directeur van NXP Nederland) en Bart Lugtenberg (Country HR-manager van NXP Nederland) maakten optimaal gebruik van de ervaringen van hun buitenlandse vestigingen. Al begin maart – toen de intelligente lockdown nog niet van kracht was – zag Geraets af van een bijeenkomst met zo’n 150 personen. 

“Als enige bedrijf besloten wij uit voorzorg de bijeenkomst niet bij te wonen. Daar keek iedereen toen nog raar van op.”

Veilige werkplek voor productiemedewerkers

“Om ons werk voort te kunnen zetten, is het essentieel dat de productie niet stil komt te liggen,” vertelt Lugtenberg. NXP Nederland verzocht haar 1500 kantoormedewerkers thuis te werken, maar de 500 productiemedewerkers kunnen dit niet. “Mede daarom hebben we ook zo snel mogelijk maatregelen als temperatuurmeting toegepast,” licht Lugtenberg toe.

“We troffen direct een reeks kleine maatregelen om afstand te waarborgen en hygiëne te voorzien. Los van elkaar zijn ze misschien niet voldoende, maar juist in combinatie moeten ze elkaar versterken.”

Zo zorgde NXP al heel snel voor een veilige werkplek voor de medewerkers die niet thuis kunnen werken. Een aantal voorbeelden van maatregelen die het bedrijf nam:

  • Het spreiden van aankomsttijden. De productiemedewerkers trekken allemaal een pak aan om stofvrij te kunnen werken. Om drukte in de omkleedruimtes te voorkomen werkt NXP met ‘aankomstblokken’.
  • Medewerkers wordt verzocht niet aan één tafel gezamenlijk te lunchen.
  • De kantine in de oude vorm met zelf-buffet is gesloten.
  • Er staan desinfectie pompjes.
  • De temperatuur van medewerkers wordt bij binnenkomst gecheckt.

Kantoormedewerkers van NXP die nu thuiswerken kunnen een bureaustoel en computerscherm van het kantoor ophalen. Maar los van alle maatregelen en hulpmiddelen, hecht NXP ook grote waarde aan eigen verantwoordelijkheid van haar medewerkers. En juist die verantwoordelijkheid kenmerkt de Nederlandse aanpak van het bedrijf.

Communicatie en cultuurverschillen

“De Nederlandse cultuur is erg gericht op eigen verantwoordelijkheid,” merkt Lugtenberg op. “In Nederland vragen wij onze medewerkers om thuis te werken. In veel andere landen wordt de NXP-medewerkers door de hoogste baas verteld: je mag niet op kantoor werken. Dat is een enorm verschil.” NXP Nederland vertrouwt erop dat haar medewerkers samen met de direct leidinggevende de juiste keuzes maken: voor zichzelf, voor hun collega’s en voor hun eigen familie. 

“Ik vind dat we met trots kunnen zeggen dat onze medewerkers in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen.”

Geraets vult aan: “Natuurlijk is het thuiswerkbeleid bij NXP wereldwijd van toepassing. Maar de manier van communiceren en ook de timing verschilt wezenlijk.” Waar het coronavirus in China alweer bijna tot het verleden behoort, is het in Nederland aan de gevreesde tweede golf begonnen. 

‘Coronamoe’ na zeven maanden thuiswerken

Waar veranderingen voor de productiemedewerkers bij uitvoering van hun werk relatief klein zijn, is de impact voor de thuiswerkers groot. Na zo’n zeven maanden thuiswerken ziet ook Lugtenberg dat zijn collega’s ‘coronamoe’ worden. “De scheidslijn tussen werk en privé verdwijnt steeds meer. Bij sommige collega’s valt dat heel goed, bij anderen juist heel zwaar.” De afgelopen tijd zag Lugtenberg veel bedrijven hun kantoordeuren weer wijder open zetten, terwijl NXP zelf nog terughoudend bleef. Lugtenberg merkt dat dit voor sommige collega’s lastig is. 

“Ze missen vooral het sociale aspect: elkaar zien en ontmoeten.”

Daarom probeerde NXP de afgelopen tijd wel veilige vergaderlocaties aan te bieden. “Maar nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, zijn we daar helaas ook weer wat voorzichtiger in.” 

Tegelijkertijd hoort Geraets ook positieve ervaringen van thuiswerken bij medewerkers. Zo valt voor veel medewerkers reistijd weg en kunnen ze ook tijdens de ‘normale kantooruren’ privébezigheden verrichten. In plaats daarvan werken ze dan bijvoorbeeld ’s avonds langer door. “Een mooie les, die hopelijk voor altijd behouden blijft.”

Toekomstvisie: maatwerk en ontwikkeling

Naast de positieve ervaringen van medewerkers, is de productiviteit niet sterk teruggelopen de afgelopen maanden. Daarom wil NXP thuiswerken ook in de toekomst blijven aanbieden. “De verwachting is dat een groot deel van onze medewerkers die nu thuiswerken, dit ook in de toekomst wil blijven doen. Dat zal niet voltijd zijn zoals nu, maar mogelijk één à twee dagen per week.” Momenteel werkt NXP aan een corporate beleid voor thuiswerken na corona. Maar Geraets benadrukt: “Ieder team en ieder land is anders. We geven een richtlijn mee, maar vragen heel nadrukkelijk om maatwerk. Daarin ligt een belangrijke rol voor onze managers. Zij kennen hun mensen het beste.” Lugtenberg onderstreept ook het belang van ‘leren thuiswerken’: “Nadat we de afgelopen maanden allemaal een spoedcursus aflegden, zijn we nog niet volleerd ‘thuiswerkers’. Dat is iets waar we ons de komende jaren verder in willen ontwikkelen en medewerkers bij willen helpen.” 

NXP Nederland is aangesloten bij de landelijke campagne Zo werkt het. Het delen en ontvangen van tips en ervaringen zien Geraets en Lugtenberg als een grote meerwaarde. Lugtenberg: “Hoe pakken andere werkgevers het aan? En waarom juist zo? Het delen van die informatie helpt ons – en anderen – verder.”