Publicatiedatum: 09-10-2020
Brabantse en Limburgse overheden nodigen mobiliteitsbedrijven uit om hun innovaties te komen testen en ontwikkelen. Tot eind 2023 stellen de overheden via het project MobilitymoveZ.NL verkeerslichten, verkeersdata, tijd én geld beschikbaar. Ze willen samenwerken met bedrijven om slimme oplossingen te vinden voor het steeds drukker wordende verkeersnet. Het faciliteren van deze bedrijven moet ervoor zorgen dat de innovaties daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.
Foto projectenkaart met MobilitymoveZ.NL.png

Zuid-Nederland is een unieke locatie om mobiliteitsdiensten te ontwikkelen, licht Pierre van Veggel van MobilitymoveZ.NL toe: “Het gebied heeft een goede reputatie als slimme regio. Er is een sterk netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden met veel kennis van mobiliteit. Dat is een goede basis voor innovatie.” Er is de laatste jaren al veel geïnvesteerd in slimme systemen in Zuid-Nederland. Zo heeft deze regio de meeste slimme verkeerslichten van het land en heeft de verkeerscentrale in Helmond koppelingen met diverse steden.


Testgebied kenmerkend voor Europa

In het programma SmartwayZ.NL, waar ook MobilitymoveZ.NL onder valt, organiseren overheden, bedrijven en kennisinstellingen zich al sinds 2016. Dat maakt efficiënte besluitvorming bij het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten mogelijk. Van Veggel: “Het programma beschikt over een eigen reizigerspanel met meer dan 5.000 deelnemers en werkt actief samen met werkgevers. Daardoor weten we veel van de reizigers in ons gebied en kunnen we hen eenvoudig benaderen met vragen of verzoeken om deel te nemen aan testen.”

De verstedelijking in Noord-Brabant en Limburg is kenmerkend voor de rest van Europa. De concepten die bedrijven in deze autogerichte omgeving testen, kunnen zij ook elders toepassen. Ook de grote logistieke sector kenmerkt het verkeersbeeld in Zuid-Nederland. Venlo en Tilburg horen tot de grootste logistieke hotspots van Europa. Er is een grote goederenstroom van Rotterdam via Tilburg en Antwerpen naar Zuid-Europa en van Zeeland via Venlo naar Duitsland en de rest van Europa.

 

Aandacht voor uiteenlopende mobiliteitsinnovaties

Het programma MobilitymoveZ.NL bestaat sinds 2017 en is verlengd tot en met 2023. Voorheen lag de focus op ‘connected, coöperatief en geautomatiseerd rijden’. Nu is de scope breder. Ook verkeersmanagement, slimme logistiek, wegbeheer, duurzaamheid, verkeersveiligheid, data en digitalisering zijn thema’s waar MobilitymoveZ.NL zich mee bezig houdt. Daarnaast is het geografische aandachtsgebied uitgebreid naar Limburg.

 

Initiatieven vanuit de overheid én bedrijven

MobilitymoveZ.NL faciliteert de publiek-private samenwerking op twee manieren. Soms heeft één van de overheidspartners in Zuid-Nederland een concrete opgave. Hiervoor zoeken ze één of meer bedrijven die, in opdracht van MobilitymoveZ.NL, aan een innovatieve mobiliteitsoplossing willen werken. Soms heeft een bedrijf een innovatieve mobiliteitsoplossing, maar heeft het de overheid of andere bedrijven nodig om het concept in de praktijk te testen. Dan neemt het bedrijf het initiatief en onderzoekt MobilitymoveZ.NL of ze daarbij kan helpen en ondersteunen.

 

Aanmelden en meer informatie

Wilt u gebruik maken van de faciliteiten in Zuid-Nederland? Ga dan naar de aanmeldpagina van MobilitymoveZ.NL. Daar vindt u ook de aanbestedingsdocumenten en meer informatie.