Publicatiedatum: 11-02-2019
Eind januari heeft ons directeurennetwerk besloten Gertjan Koolen (provincie Noord-Brabant) en Pieter van Ginneken (Rijkswaterstaat) voor twee jaar aan te stellen als programmamanagers van SmartwayZ.NL. Koolen en Van Ginneken vervulden deze rol ad interim sinds het vertrek van programmamanager Irene Cortenbach. De benoeming is ingegaan per 1 februari jl.
Foto Pieter en Gertjan staan buiten bij autos.jpg

De combinatie Van Ginneken-Koolen symboliseert de samenwerking tussen rijk en regio en de samenhang tussen infrastructuur en smart mobility binnen ons programma. “Wij zijn geworteld in verschillende moederorganisaties. Daardoor kunnen we het maximale uit de samenwerking halen,” aldus Van Ginneken. “We willen de samenwerking in de triple helix verstevigen”, vult Koolen aan. “De komende twee jaar zullen we ook het accent leggen op het versterken van de internationale agenda.

In het directeurennetwerk van SmartwayZ.NL zijn de negen overheidspartners van ons programma vertegenwoordigd: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen en was door de programmaraad van SmartwayZ.NL verzocht invulling te geven aan het programmamanagement.

Meer over het programma

Lees meer over het programma SmartwayZ.NL.