Publicatiedatum: 18-12-2019
2019 was opnieuw een jaar met vele hoogtepunten. Weet je ze nog? We kijken met een warm gevoel terug en zetten de flinke lijst voor je op een rij. Wij kijken uit naar 2020!
Foto Snelweg vol verkeer in schemerdonker.jpg
 • Het was pas 24 januari en we hadden ons eerste nieuwsmoment al te pakken! In de ochtend brachten twee kabeldrones het invoegend verkeer in beeld bij de aansluiting van N279 op de A67, ter hoogte van Asten. Het team Smart Logistics gebruikt de beelden om de kansen voor ‘smart invoegen’ voor vrachtverkeer te achterhalen.
 • Vrijdag 25 januari bezocht een automobielfabrikant Helmond. Zij werken binnen de testomgeving Düsseldorf aan de use case coöperatieve verkeerslichten. Het team wilde onderzoeken of de Europese standaarden ook écht internationaal zijn. Dat bleek, want hun auto communiceerde verbazingwekkend goed met onze verkeerslichten. 
 • Eind januari heeft ons directeurennetwerk besloten Gertjan Koolen (provincie Noord-Brabant) en Pieter van Ginneken (Rijkswaterstaat) voor twee jaar aan te stellen als programmamanagers van SmartwayZ.NL.

 • In maart werd de MIRT-verkenning voor de aanpak van de A67 afgerond. In de ontwerp-structuurvisie, die op 22 februari is gepubliceerd, is het pakket aan maatregelen uitgewerkt dat de bestuurlijke voorkeur heeft voor de aanpak van de snelweg A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken.

 • In 2019 ging alweer de derde editie van Mobility Lab van start. Op 28 februari werd bekend dat 70 startups zich voor deze editie inschreven. Later in het jaar werd bekend dat de editie heeft geleid tot vijf pilots in onze regio. De testen vinden plaats bij de Efteling, Heijmans, de gemeente Den Bosch, op de High Tech Campus en bij de gemeente Venlo.

 • Eind maart vond het vierde en laatste testfest van InterCor plaats. Er werden succesvolle ritten uitgevoerd met grensoverschrijdende C-ITS-diensten door België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De tests vonden plaats in realistische verkeersomstandigheden, over de grenzen heen.

 • In mei publiceerde NM Magazine de resultaten van de evaluatie samenwerking Diensten Verkeerscentrale in Noord-Brabant. Het werd een positief bericht dat hier nog te lezen is.

 • Ook in mei: groen licht voor maatregelen ter bestrijding van overlast door sluipverkeer afkomstig van A2. Met groen licht van de gemeentebesturen van Cranendonck en Heeze-Leende werd een belangrijke stap gezet in het omzetten van de tijdelijke maatregelen naar een definitieve oplossing als bescherming van de dorpen langs de A2.

 • Al anderhalf jaar keken we er samen naar uit en in juni was het eindelijk zover: het ITS EU Congress kwam naar Helmond en Eindhoven. Het bleek het meest succesvolle ITS EU Congress ooit te worden. 3.500 professionals uit meer dan 50 landen bezochten het congres, dat tevens het grootste smart mobility-event in Europa is. Trekkers van het evenement waren ERTICO en gaststeden Eindhoven en Helmond. Ook SmartwayZ.NL was als partner betrokken bij de voorbereiding en realisatie.
 • Ook het Mobifestival, voorafgaand aan het congres mocht er zijn. Ondanks de tropische temperaturen trok het festival maar liefst 2.000 bezoekers die de mobiliteitsinnovaties uit onze regio kwamen bewonderen. Onder hen ook veel deelnemers uit ons reizigerspanel!

 • In juni besloten de provincie Noord-Brabant, Beijer Automotive B.V. en SmartwayZ.NL om te gaan samenwerken om data in te zetten om het wegbeheer in Brabant ‘smart’ te maken. De data die sensoren in de moderne auto’s verzamelen bevatten belangrijke informatie over onder andere de kwaliteit van het wegdek of de veiligheidsomstandigheden. Het is daarmee waardevolle informatie voor wegbeheerders wat betreft het onderhoud van de infrastructuur.

 • In juni behaalde Slimme Reis de mijlpaal van 10.000 mijdingen op de A2 tussen Weert en Eindhoven. De Slimme Reis-campagne, een initiatief van SmartwayZ.NL, stimuleert automobilisten slimmere reiskeuzes te maken en de A2 tussen Weert en Eindhoven in de spits te mijden.

 • Aan het einde van de zomer werd bekend dat SmartwayZ.NL en Route42 de komende 2 jaar samen aan de slag om (meer) inzicht in vrachtverkeerdata te krijgen. Een goede kijk op vrachtverkeerdata kan uiteindelijk zorgen voor concrete maatregelen om bijvoorbeeld het aantal gevaarlijke wegsituaties met vrachtverkeer te verminderen.

 • Eind augustus werd de 'Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020-2023' vastgesteld. BrabantStad en SmartwayZ.NL werkten de afgelopen jaren al samen op gebied van verkeersmanagement om verkeershinder in Noord-Brabant te voorkomen én op te lossen. De komende jaren wordt de samenwerking geïntensiveerd.
 • In september kondigden we nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten aan op de N279 Veghel-Asten. Automobilisten in de regio hebben vanaf januari 2020 meer opties om uit te kiezen als het gaat om vervoer. Vooruitlopend op de verbouwing van de N279 worden diverse nieuwe diensten aangeboden. Onder andere elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters die reizigers via één app en mobiliteitskaart kunnen gebruiken.
 • Groot nieuws van het cluster CAD. Eind september maakten ze bekend dat eind 2020 een praktijkproef start in Breda met de eerste zelfrijdende, elektrische deelauto in Nederland. De auto - de Buurauto-NOOM - gaat in één straat binnen de wijk ‘de Drie Hoefijzers’ rijden. Bewoners van de wijk kunnen de auto op afstand bestellen via een app, waarna de auto zelfstandig komt voorrijden.
 • In oktober sloegen opnieuw diverse Brabantse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen, met ‘Collectief vervoer 2.0’. Om de regio Brainport Eindhoven in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, is het de bedoeling dat werknemers en studenten straks onder andere met ‘dedicated’ bussen, rechtstreeks naar werk of school worden gebracht.
 • Op 31 oktober werd in Den Bosch de Verklaring Krachtenbundeling 'Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023' getekend, door een groot aantal overheidsorganisaties en markt- en kennispartijen. In Zuid-Nederland werkten we de afgelopen jaren al intensief samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Die samenwerking wordt nu geïntensiveerd en uitgebreid met meer partners.
 • In november werd de ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 Veghel-Asten officieel in gebruik genomen. Deze bandenspanningsmeter geeft ‘real time’ inzicht in de eventuele afwijking van de band. Het blijkt namelijk dat maar liefst 41% van de pechgevallen bij vrachtverkeer komt door een te lage bandenspanning.
 • Het Rijk en de regio spraken in november af om gezamenlijk een gebiedsgericht en integraal MIRT-onderzoek te starten voor de Brainportregio. Het onderzoek moet leiden tot een gedeelde perceptie tussen Rijk en regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid.

 • Op 3 december kwamen we met meer dan 100 SmartwayZ.NL-collega’s samen bij Igluu in Eindhoven. Een prachtige opkomst. Dit jaar was de Programmadag weer hét moment om kennis te delen en te netwerken.