Publicatiedatum: 27-11-2019
Er is veel data beschikbaar over het programma SmartwayZ.NL. Het nieuwe online dashboard vormt de komende jaren het hart van onze M&E- opgave. Met het dashboard kunnen we bijvoorbeeld continu monitoren hoe de doorstroming in het SmartwayZ.NL gebied zich ontwikkelt. Om de beschikbare data te kunnen duiden in relatie tot de programmadoelen van SmartwayZ.NL is de Monitoringsrapportage 2018 opgesteld.
Foto laptop met grafieken en telefoon op tafel

Monitoringsrapportage 2018

De werkgroep Monitoring en Evaluatie brengt éénmaal per jaar een monitoringsrapportage uit. Daarmee informeren we de programmaraad, het programmateam en de trekkers van de deelopgaven over de relevante ontwikkelingen binnen en rond het SmartwayZ.NL-gebied. Deze sturingsinformatie is belangrijk voor het adaptief programmeren binnen SmartwayZ.NL. De Monitoringrapportage 2018 is de derde rapportage en is opgesteld in samenwerking met advies- en onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Lees hier de volledige Monitoringrapportage 2018. De belangrijkste bevindingen staan in de Managementsamenvatting

SmartwayZ.NL Monitoring Dashboard

Er is veel data beschikbaar over het programma SmartwayZ.NL. In het online dashboard verdelen we deze data in drie thema’s:

  • Gebiedsinformatie;
  • Verkeersinformatie;
  • Trajectinformatie.

Nieuw in het dashboard is het thema reizigersbeleving. Dit is een eerste uitwerking van de resultaten van onze Reizigersaanpak. Het thema wordt gevoed met bevindingen uit extern landelijk onderzoek, waaronder de OV-klantenbarometer en belevingsonderzoeken van het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Deze onderzoeken geven een beeld van de tevredenheid van de OV-reizigers en weggebruikers.

Open het SmartwayZ.NL-dashboard 

Gebruik en interpretatie

Het dashboard bevat per onderwerp een informatieknop. Daar is achtergrondinformatie te vinden over de bronnen van de cijfers, de toepassingsgebieden en uitgangspunten. Deze achtergrondinformatie kan helpen bij de interpretatie en het gebruik van de gegevens.

Het dashboard zal regelmatig geactualiseerd en verbeterd worden. Daardoor kan het voorkomen dat de getoonde cijfers niet overeenkomen met cijfers die in projecten gebruikt worden. Cijfers kunnen ook verschillen doordat bijvoorbeeld andere verkeersmodellen of andere meetmethoden zijn toegepast.  In het dashboard gebruiken we voor het zichtjaar 2030 de prognoses vanuit het landelijke NRM-verkeersmodel (NRM-Zuid). Voor de monitoring van de specifieke situatie op N-wegen (N279, N270, N…) is het NRM-model minder geschikt en bestaan regio-specifieke verkeersmodellen (bijvoorbeeld het BBMA-model). Cijfers uit deze regio-specifieke verkeersmodellen zijn niet opgenomen.

Proclaimer:
SmartwayZ.NL is ontwikkelaar van dit dashboard en verantwoordelijk voor een juiste weergave en beheer van de gepresenteerde informatie en gegevens. Wij hebben dit dashboard met zorg samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van data afkomstig uit onderzoeken van verschillende externe organisaties en instellingen. Wij verwijzen u hiervoor naar de bronvermelding die u kunt terugvinden onder de informatieknop bij de verschillende grafieken en tabellen. Komt u informatie of gegevens tegen die onduidelijk of niet correct zijn, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor mailen naar info@smartwayz.nl.

Dit dashboard is voor het laatst bijgewerkt in het tweede kwartaal van 2023.