Publicatiedatum: 28-01-2019
Mario Jacobs (gemeente Tilburg) en Willem Heeren (TKI Dinalog) nemen afscheid van onze programmaraad. Albert Veenstra (TKI Dinalog) vervangt Heeren.
Foto van man

Mario Jacobs

Omdat voor ‘A58 Tilburg – Breda’ de fase van een MIRT-verkenning start, gaat het trekkerschap van deze deelopgave over van de gemeente Tilburg naar Ruth Clabbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee nemen we afscheid van Mario Jacobs, tot nu toe trekker van ‘A58 Tilburg – Breda’ en lid van de programmaraad SmartwayZ.NL. Mede dankzij zijn inspanningen kon de startbeslissing Verkenning A58 Tilburg – Breda worden ondertekend en maakt onderzoek naar een innovatiestrook deel uit van de verkenning. Mario Jacobs blijft bij het programma betrokken via de bestuurlijke adviesgroep A58 Tilburg – Breda en Stuurgroep BrabantStad

Willem Heeren

Willem Heeren was programmaraadslid van het eerste uur. Binnen de programmaraad had hij het thema slimme logistiek onder zijn hoede. Daarmee heeft hij de opgave Smart Logistics mede vormgegeven. Willem Heeren is per eind december 2018 gestopt als voorzitter van het bestuur van TKI Dinalog en als voorzitter van de Taskforce LAB. Daarmee eindigt zijn betrokkenheid bij SmartwayZ.NL.

Welkom: Albert Veenstra

TKI Dinalog blijft vertegenwoordigd in de programmaraad; Albert Veenstra* neemt de rol van Willem Heeren over. Albert Veenstra is directeur van TKI Dinalog, hoogleraar aan de TU/e en voorzitter van de adviesraad van Logistics Community Brabant. Dankzij deze functies is hij sterk betrokken bij Smart Logistics en op de hoogte van ontwikkelingen bij kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en de sector logistiek.

Programmaraad

Bekijk de huidige samenstelling van onze programmaraad.

* Zie foto.