Publicatiedatum: 01-06-2018
De behoefte van de reiziger verandert. De reiziger is steeds meer baas over zijn of haar reis en voert deze op steeds meer manieren uit. Daarmee is de huidige reiziger een stuk flexibeler, maar ook kritischer dan de reiziger van een paar jaar geleden. Herkenbaar? SmartwayZ.NL pakte dit signaal op en startte de ‘Reizigersaanpak’. Met deze aanpak worden de behoeften van de reizigers bij elkaar gebracht, beschikbaar gesteld en verrijkt voor en door projecten die aan de slag willen met deze behoeften of juist nog meer willen weten. Op deze manier betrekt SmartwayZ.NL de reiziger structureel, leert zij de reiziger steeds beter kennen en worden reizigers niet meer vanuit allerlei verschillende kanalen benaderd. Het aantal reizigers dat hieraan meedoet groeit gestaag: inmiddels staat de teller op 5.680 reizigers. Benieuwd wat de Reizigersaanpak in jouw project kan betekenen?
Foto dame met flesje water voor trein.png

De reiziger als centrale spil

De focus van de nieuwe Reizigersaanpak van SmartwayZ.NL ligt op het verkrijgen van een duurzame relatie met de reizigers, met als uiteindelijk doel de totale mobiliteit in Zuid-Nederland te verbeteren. Een mooie uitdaging, maar hoe bewerkstellig je dit? De reizigers worden als het ware onderdeel van een community. In deze community worden nieuwe onderzoeken uitgezet, inzichten gedeeld met de reizigers en projecten gevoed met input. Ook kunnen reizigers benaderd worden om nieuwe diensten te testen.

 

De tussenstand en ambitie

Op dit moment telt de community 5.680 (mei 2018) reizigers. Zij doen, denken en testen mee met SmartwayZ.NL. Over de ene reiziger is meer informatie beschikbaar dan over de ander. Er is een basisonderzoek ontwikkeld, waarmee er een ‘basisprofiel’ van de actieve reizigers wordt opgehaald. Na aanmelding ontvangt de reiziger vrijwel meteen het basisonderzoek. Op den duur beschikt SmartwayZ.NL over dezelfde informatie van alle reizigers. Het doel is om de community uit te breiden tot 15.000 reizigers in 2020 met daarna een verdere doorgroei.

Enerzijds zoekt SmartwayZ.NL daarom de samenwerking op met reeds bestaande projecten en uitgevoerde onderzoeken. Op deze manier worden reizigers op een laagdrempelige manier benaderd om deel te nemen aan de community. Samenwerkingspartners zijn het Brabant Mobiliteitsnetwerk, A2 Spitsmijden en De Club van 500. Anderzijds werft SmartwayZ.NL ook nieuwe reizigers door het voeren van campagnes. Denk hierbij aan flyers, evenementen en online campagnes. Ook op campagnegebied wordt de samenwerking met partners opgezocht. Aan hen wordt beeld en tekst aangeboden, om in eigen communicatie-uitingen te gebruiken.

 

Altijd maatwerk

De community biedt op verschillende manieren ondersteuning, aan zowel projecten als reizigers. Deze ondersteuning is altijd maatwerk en hangt af van de opgave van het project. Wat wil men van de reizigers weten en waar dient de input voor? Hoe wordt dit gemeten? En past het uitzetten van een enquête hier het beste bij of sluit het afnemen van diepte-interviews beter aan? Hier denkt het team van de reizigersaanpak dan ook graag met het project over mee. In verschillende fases van het project kan de community toegevoegde waarde leveren. Of dit nu in de probleemdefiniëring van het project is of in de ontwerpfase.

De ene reiziger is natuurlijk de andere niet. De reizigers nemen deel aan onderzoeken die zich specifiek richten op hun (mobiliteits)behoeften, intrinsieke motivatie en waarden. De mogelijkheid om reizigers met een bepaald profiel te selecteren is aanwezig. Denk aan het selecteren van een voorkeur voor een bepaald vervoersmiddel, de frequentie van het reizen, verschillende motieven en woon-werk afstanden.

 

Reizigers en privacy

De privacy van de reizigers staat hoog in het vaandel. En er wordt alles aan gedaan om die te beschermen. Omdat er zowel persoonsgegevens als gegevens over het reisgedrag, de woon- en werkplaats en andere gevoelige gegevens wordt verzameld, is er een werkproces ontworpen dat privacy en de bescherming van de reiziger vanaf beginsel beschermt. Dit is samen met juridische, technische en marketingexperts gedaan. Uiteraard geheel in lijn met de AVG. In het privacy statement is onder andere omschreven welke gegevens er worden verzameld en verwerkt, hoe, met wie en wat de bewaartermijnen zijn.

 

Meer weten over de Reizigersaanpak? Staan er in jouw project binnenkort acties met reizigers / bewoners gepland? Of wil je, je aanmelden als reiziger? SmartwayZ.NL gaat graag het gesprek met je aan om meer te vertellen over de community, welke kanten je er mee op kan in je project en hoe we elkaar verder kunnen helpen om een kwalitatief aantrekkelijke community op kunnen bouwen.