Publicatiedatum: 15-12-2022
Wist je dat 70% van de automobilisten in Zuid-Nederland open staat voor reizen met of of fiets of voor thuiswerken? En dat 18 tot 30-jarigen en automobilisten met een woon-werkafstand onder de 7,5 kilometer het meest bereid zijn om de auto te laten staan? Dit en meer kwam uit een grootschalig onderzoek van SmartwayZ.NL naar kansrijke opties voor duurzaam of niet reizen. Maar liefst 6457 respondenten deden mee aan het onderzoek, wat een unieke en representatieve omvang is voor de zeven SmartwayZ.NL-regio’s in Zuid Nederland is. Op 24 januari 2023 lichten we de onderzoeksresultaten verder toe en gaan we met de uitkomsten aan de slag voor jouw mobiliteitsprojecten. Partners van SmartwayZ.NL zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Ben je erbij?
Foto van 2 fietsers

Meld je direct aan.

 

Programma

Het programma is hybride, je kunt er zowel digitaal als fysiek bij zijn. Het hybride programma duurt van 14:15 tot 15:15u en is te volgen via Microsoft Teams. In dit uur worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Voor het fysieke programma is de inloop vanaf 14:00 uur in het Provinciehuis in Den Bosch. Na afsluiting van het hybride programma volgt een korte pauze waarna we in groepen aan de slag gaan met de toepassing van de onderzoeksresultaten. Om 16:30 uur sluiten we de bijeenkomst af met een borrel.

 

Praktische informatie

  • Dinsdag 24 januari 2023 van 14:00 tot 16:30u
  • Provinciehuis Noord-Brabant
  • Microsoft Teams link versturen we in de week van de bijeenkomst aan deelnemers die hybride aansluiten

 

Meer informatie

Het onderzoek ‘Hoe helpen we de autoforens om anders te reizen?’ is uitgevoerd om meer inzichten te krijgen in de motieven en weerstanden van duurzaam of niet reizen. Hiermee kan Team Structurele Gedragsverandering en Werkgeversbenadering van SmartwayZ.NL partners helpen met het opzetten van effectieve gedragsinterventies en -campagnes die aansluiten bij specifieke doelgroepen. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar, zodat je ook zelf aan de slag kunt gaan met de opgedane kennis. Hier lees je meer over het onderzoek.