Publicatiedatum: 02-05-2023
Team Structurele Gedragsverandering van SmartwayZ.NL heeft de afgelopen maanden met Brainport Bereikbaar vier gedragsinterventies in Gemert-Bakel en Eindhoven getest om automobilisten meer te laten thuiswerken. Want meer thuiswerkers houdt de regio beter bereikbaar en is een stuk duurzamer. Wat werkte wel en wat werkte niet? In een video vertellen gedragsexperts Anja Hannema en Rick Baggermans je meer.

Geteste thuiswerkinterventies

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom iemand nog niet (vaak genoeg) thuiswerkt. Daarom heeft gedragsbureau Duwtje in opdracht van Brainport Bereikbaar vier verschillende gedragsinterventies ontwikkeld en getest. De interventies waren:

 1. Gezamenlijke thuiswerkdagen (burgerbenadering)
  Om het gevoel van sociaal gemis te ondervangen zijn ‘gezamenlijke thuiswerkdagen’ geïntroduceerd. Dit zijn specifieke dagen waarop iedereen in Gemert, Handel, de Mortel en Elsendorp werd gevraagd om thuis te werken en de mogelijkheid kreeg om elkaar bij een koffiekar of in een lokaal café te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.
 2. Verspreiding van een deurhanger (burgerbenadering)
  Langere reistijd wordt vaak ervaren als ‘verloren tijd’. Om hierop in te spelen, kregen zo’n 3.000 huishoudens in Bakel, Milheeze en de Rips een flyer in de bus met de vraag wat zij in die tijd hadden willen doen. De flyer kon vervolgens gevouwen worden tot deurhanger waarmee de thuiswerker kon aangeven wel of niet gestoord te willen worden.
 3. Thuiswerkbord (werkgeverinterventie)
  Als werknemer willen mensen graag ‘gezien’ worden. Daarom hebben we een Thuiswerkbord ingezet bij het MMC in Veldhoven om te laten zien wie die dag thuiswerkt en waarvoor (en hoe) iemand deze collega’s aan hun mouw kon trekken. Zo werd het gevoel van zichtbaarheid en verbondenheid wanneer je thuiswerkt vergroot.
 4. Focusdag (werkgeverinterventie)
  De ‘Focus Dag’ was een wekelijks herhaald agenda-item die te zien was in de gedeelde agenda’s van medewerkers van het MMC in Veldhoven. Hierbij werd de ‘implementatie-intentie’-techniek ingezet, waarbij mensen met zichzelf afspreken wanneer zij thuiswerken.

 

Thuiswerkdagen zorgden voor 14% minder autobewegingen

De gezamenlijke thuiswerkdagen zorgden voor een daling van 14% aan autobewegingen. Dit toont de effectiviteit van sociaalpsychologische interventies en de mogelijkheid om deze interventies verder op te schalen naar andere gemeenten. Ook de deurhanger had een positief effect. De werkgeversinterventies bleken minder effectief.

 

Next steps: interventies voor stimulering van het ov en de fiets

De komende periode zullen de twee succesvolle thuiswerkinterventies op andere plekken in de Brainportregio worden onderzocht. Hierdoor kan geverifieerd worden of deze interventies ook elders tot hetzelfde resultaat leiden. Daarnaast gaan Brainport Bereikbaar en SmartwayZ.NL aan de slag met het onderzoeken van verschillende gedragsinterventies om het ov- en fietsgebruik te stimuleren. Ten slotte zet het team Structurele Gedragsverandering van SmartwayZ.NL diverse gedragspilots op voor e-bike stimulering en autoloze schooldagen. Zodat steeds meer automobilisten anders of niet gaan reizen en daarmee de regio bereikbaar houden.