Publicatiedatum: 06-07-2021
Van Maastricht tot Nijmegen en van Antwerpen tot Rotterdam. In de periode 2022-2030 zijn er talrijke weg-, water- en spoorwerkzaamheden. In Zuid-Nederland stemmen de infra- en (vaar)wegbeheerders de planning van de werkzaamheden op elkaar af. Vanaf nu kunnen ze daarbij gebruik maken van multimodale overzichtskaarten.
Foto met verkeersbord wegwerkzaamheden en paaltjes op wegdek (1)

Rijkswaterstaat en SmartwayZ.NL ontwikkelden de afgelopen periode overzichtskaarten met daarop – per Zuid-Nederlandse regio - de projecten die de voornaamste hinder geven. Er is ook een overzichtskaart voor heel Zuid-Nederland. De kaarten bieden overzicht en inzicht aan de professionele mobiliteitsgremia. Dat zijn onder andere de Brabantse Regionale Verkeerskundige Teams en GGA-regio’s (gebiedsgerichte aanpak) en de Limburgse regieteams en Regionaal Mobiliteits Overleggen (RMO’s).

 

Meer dan een optelsom

Paul Hanraets, programmamanager hinderaanpak Zuid-Nederland, is de initiator van deze kaarten. “We hebben een tool laten bouwen die op regionaal niveau de hinder door werkzaamheden kwantificeert. Daarmee kunnen we voor de periode 2021-2030 in beeld brengen hoe groot de hinder jaarlijks is op het hoofdwegennet en de belangrijkste provinciale wegen en spoorwegen. De tool toont welke vertraging ontstaat door de werkzaamheden en hoeveel auto’s je van de weg zou moeten halen om dat te compenseren. Voor ieder project maakten we altijd al afzonderlijk zo’n berekening. Maar door de veelheid aan projecten in Zuid-Nederland én daarbuiten is de regionale hinderopgave veel forser dan de optelsom van projecten. De tool brengt die opgave in beeld en geeft ook de consequenties weer als je met één of enkele projecten zou schuiven. Deze kaarten ondersteunen die gegevens met beelden en voegen er de spoor- en vaarwegprojecten aan toe.”

 

De Hinderaanpak

De Hinderaanpak (voorheen Minder Hinder) kent op hoofdlijnen drie verschillende onderdelen: Slim Plannen, Slim Bouwen en Slim Reizen.

 

  • Slim Plannen om in samenwerking met andere infra- en (vaar)wegbeheerders de planning van de werkzaamheden af te stemmen;
  • Slim Bouwen om op basis van een integrale afweging met veiligheid op één tot een slimme uitvoering van de werkzaamheden te komen;
  • Slim Reizen om de hinder die op basis van de planning en uitvoering ontstaat in samenwerking met omgevingspartijen/stakeholders te beperken en slim te benutten door mensen anders of niet te laten reizen.

 

Inzicht is cruciaal

Paul: “Inzicht in de opgave en uitdagingen is cruciaal om slim te kunnen plannen. Deze kaarten dragen daaraan bij. Er gebeurt zowel landelijk als regionaal veel en dat moet wel met elkaar matchen. In alle 7 Brabantse en Limburgse regio’s bekijken we hoe we de hinderopgave van projecten kunnen koppelen aan bestaande mobiliteitsorganisaties, zoals Brabants Mobiliteits Netwerk, Roermond Bereikbaar en Zuid-Limburg Bereikbaar. Zo proberen we ook ’slim reizen’ te stimuleren. En over ‘slim bouwen’ valt natuurlijk niet te twisten: veiligheid van personeel en weggebruikers staat altijd voorop.”

 

Download en bekijk hier de kaart van Zuid-Nederland

Bekijk de kaarten per regio

  1. Kaart West-Brabant
  2. Kaart Hart van Brabant
  3. Kaart Noordoost-Brabant
  4. Kaart Zuidoost-Brabant
  5. Kaart Noord-Limburg
  6. Kaart Midden-Limburg
  7. Kaart Zuid-Limburg

 

Let op: Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze kaarten? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan paul.hanraets@rws.nl.

Voor vragen over de minder hinder tool: floor.verheijen@rws.nl of tim.van.peij@rws.nl.