Tramex beoogt met haar voorstel een verkeersmanagementservice te leveren, die de interactie tussen publieke wegbeheerders en private serviceproviders ondersteunt. Het uitgangspunt is om de mogelijkheid te creëren om collectieve belangen beschikbaar te maken voor serviceproviders, zodat deze collectieve belangen in optimale routes voor individuele reizigers kunnen worden opgenomen.

Weg naar de eindgebruiker

Deze services vinden hun weg naar de eindgebruiker doordat serviceproviders en wegbeheerders deze via mobiele/in-car en -wegkantapparatuur aan de eindgebruiker aanbieden, waaronder (in de toekomst) ook zelfrijdende voertuigen gerekend kunnen worden. Dezelfde services genereren waardevolle gebruikersdata en -informatie, waarmee wegbeheerders verkeersmanagement- en planningsactiviteiten kunnen verbeteren.

Doorontwikkeling

Tramex is voornemens om deze verkeersmanagement-intermediairservice door te ontwikkelen en via een platform beschikbaar te stellen aan zowel serviceproviders als wegbeheerders. Serviceproviders kunnen bijvoorbeeld uitgebreidere navigatieservices aanbieden, maar ook MaaS-diensten zullen door deze service kwalitatief verbeteren.

MobilitymoveZ.NL

Belangrijke motivatie voor Tramex om deel te nemen in MobilityMovez.NL is met name de mogelijkheid om te komen tot afspraken met wegbeheerders in Brabant over aanlevering van regelscenario’s en data over het provinciale en lokale wegennet. Consortiumpartners zijn Monotch, Map Traffic Management en Innovactory. Momenteel werken de partijen met MobilitymoveZ.NL het voorstel in een definitiefase gezamenlijk nader uit. In het najaar van 2018 is duidelijk of en zo ja hoe het vervolgtraject wordt ingevuld.