Commitment om fileprobleem aan te pakken en introductie Mobiliteitsindex

Hoe scoor je als werkgever op bereikbaarheid, vitaliteit en CO2-uitstoot en zorg je tegelijkertijd voor minder files? Om dat inzichtelijke te maken, presenteerden VNO-NCW Brabant Zeeland, Brainport Development, SmartWayZ.nl, Provincie Noord-Brabant en het Brabant mobiliteitsnetwerk de Mobiliteitsindex voor werkgevers aan een groep ondernemers. Het doel: ondernemers alternatieven te laten zoeken voor de klassieke (lease)auto, om zo de bereikbaarheid, vitaliteit van werknemers en aantrekkelijk werkgeverschap te verbeteren. De Mobiliteitsindex werd gepresenteerd op de Dutch Design Week, tijdens de afsluitende bijeenkomst van Kruispunt Brabant.

“Veel ondernemers zoeken naar slimme en nieuwe oplossingen voor woon-werk- en zakelijk verkeer, maar vaak is de vraag waar ze moeten beginnen.” zegt Ellen Kroese, directeur van VNO-NCW Brabant Zeeland. “Met de Mobiliteitsindex krijgen Brabantse ondernemers inzicht en alternatieven waarmee ze aan de slag kunnen.” Het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) helpt werkgevers verder in het vinden van kansrijke alternatieven.

Provinciale investeringen

Brabants gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat is enthousiast en zegde toe te willen investeren in goede oplossingen. “Het bedrijfsleven geeft aan werk te willen maken met anders reizen om zo samen Brabant bereikbaar te houden. Denk daarbij aan hybride werken, fietsregelingen, elektrisch wagenpark en parkeerbeleid. Als provincie maken we graag afspraken om gericht te kunnen investeren als bedrijven zich committeren aan alternatieven,” aldus Van der Maat.

Commitment
Het doel is om in 2022 in ieder geval 100 werkgevers de index te laten invullen. VNO-NCW Brabant Zeeland en Brainport Development zetten zich in om hun achterban te stimuleren en gezamenlijk met de werkgevers aan de slag te gaan. “Een efficiënt en effectief mobiliteitssysteem draagt bij aan de leefbaarheid én economische groei van de regio,” vertelt Brainport Developmentdirecteur Paul van Nunen: “In de slimste regio van Nederland zijn wij sterk in het bedenken, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Deze hebben pas effect wanneer zij grootschalig worden gebruikt. Daarom roepen wij werkgevers op: ‘Pak de handschoen op en ga aan de slag met mobiliteitsmanagement.’ Het rendeert voor zowel werkgever als werknemer.” “Brainport is koploper in slimme mobiliteit,” vult Kroese Van Nunen aan “VNO-NCW Brabant Zeeland maakt zich sterk om vanuit de Brabantse ondernemerskracht de hele provincie op dit niveau te krijgen.”

 

Kruispunt Brabant is een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Brainport Eindhoven, VNO-NCW Brabant Zeeland en het Brabants Mobiliteitsnetwerk.

Kruispunt Brabant 20/10 terugkijken

VOORGAANDE EDITIES TERUGKIJKEN

Samen op weg naar nieuwe mobiliteit (1 juli)

De periode met dagelijkse files door woon-werkverkeer willen we definitief achter ons laten. Niet alleen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, maar ook om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen, zoals een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Dit kunnen ‘we' niet alleen. Binnen en buiten de regio werken we samen. Samen werken we aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Een mobiliteitssysteem dat duurzamer reizen eenvoudiger én veel vanzelfsprekender maakt. De Kruispunt Brabant sessie van 1 juli stond in het teken van de (regionale) mobiliteitstransitie. Denk hierbij aan MaaS (Mobility as a Service) pilots, het spreiden van les- en werktijden, OV-innovaties en het gebruik van mobiliteitshubs.

 

Hybride werken (22 april)

Op 22 april stond het thema Hybride werken op de agenda. De combinatie van thuis- en op kantoor werken biedt namelijk veel kansen voor de toekomst. Onder leiding van Simone van Trier delen verschillende experts hun kennis en ervaring met je. Tafelgasten waren Heleen Herbert (directeur HR van Heijmans), Frank van Dooremolen (partner bij McCoy & partners) en Noor Plantinga (Rewards Manager Benelux van Philips). We sloten af met innovatie expert Kim Spinder. 

 

 

Slim en duurzaam reizen post corona (26 mei)

Na ruim een jaar van niet reizen of minder reizen, komen medewerkers in de loop van dit jaar weer regelmatiger naar het werk. Hoe gaan we daar mee om? Het vraagt ook om veel meer flexibele regelingen en voorzieningen. Afhankelijk van het reisdoel, de werkomstandigheden en de timing/agenda bepaal je of je moet reizen, hoe laat je gaat reizen en met welk vervoermiddel je dat doet. Op 26 mei doken we in dit onderwerp.

 

 

Minder files door slim en duurzaam reizen. Ook post-corona (11 februari)

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van de Brabantse samenleving en economie. Het mobiliteitssysteem van de toekomst vraagt om een omslag in denken en handelen. Tijdens het online event Kruispunt Brabant op 11 februari 2021 zaten bestuurders van ASML, Avans, Enexis, Jumbo, Brainport Development, VDL groep, provincie en gemeente aan tafel.

 

Logos partners Kruispunt Brabant.png