Een terugblik!

Kruispunt Brabant: Richting aantrekkelijk werkgeverschap

Wat zijn de trends op arbeidsmarkt en hoe kan je daar effectief op inspelen met mobiliteitsmanagement? Hoe kan ik met inzet mobiliteitsmanagement mijn rendement als werkgever vergroten? Kruispunt Brabant stond woensdag 6 juli in het teken van de schaarste op de arbeidsmarkt en de rol die mobiliteit hierin speelt. HR managers, mobiliteitsprofessionals en overheden kwamen bij elkaar voor een dosis kennis en inspiratie, maar ook om met elkaar aan de slag te gaan!

 

Banner KB Datum En Titel Noordoost


In gesprek met Tom Jessen

Dagvoorzitter Tom Jessen pakte dit actuele onderwerp beet met gasten uit het bedrijfsleven, MKB en corporate. Het publiek kreeg zo de kans te horen hoe anderen omgaan met vraagstukken rondom mobiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap voor medewerkers én toekomstige medewerkers.

 1. Trends in arbeidsmarkt
 • Bart Zegers arbeidsmarktbestuurder VNO-NCW Brabant-Zeeland vertelde over de trends in de arbeidsmarkt en hoe we zorgen dat de personeelstekorten weggewerkt worden. “Je moet uit andere vaatjes tappen. De arbeidsmarkt gaat niet op korte termijn veranderen.”
 • Ook Casper Stelling schoof aan. Hij is Manager Markt en Kennisontwikkeling bij MuConsult en senior adviseur verduurzaming personenmobiliteit. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met het adviseren van werkgevers en de overheid over beleidsmaatregelen en vertelde over zijn onderzoek naar de impact van mobiliteitsmaatregelen op de inzetbaarheid, productiviteit, gezondheid en plezier van werknemers. “We hebben de grootste renovatie-opgave op infra in jaren. Er gaat heel veel gebouwd worden; dit betekent drukte op de wegen.” Over thuiswerken zegt Casper dat dit sterk afhankelijk is van functie, leeftijd en type bedrijf. In de maakindustrie is thuiswerken vaak geen optie. Als thuiswerken wel een optie is, dan hierin zoveel mogelijk investeren.
 1. Succesvolle collectieve aanpak op bedrijventerrein Vorstengrafdonk
 • Jan Kaspers en Jowan Walters vertelden over de succesvolle collectieve aanpak op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss. Een bedrijventerrein als zo vele andere bedrijventerreinen in Zuid-Nederland. 86% van de mensen komt per auto naar het werkt in Oss. Maar liefst 86% van de mensen komt per auto naar het werkt in Oss. Het bedrijventerrein ligt op grote afstand van het station. Er is geen goede bereikbaarheid met OV. Wel is er fietspotentieel. “We zijn samen de zoektocht aangegaan wat er wel mogelijk is.”

 1. Hoe geef je als werkgever vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap in relatie tot mobiliteit?
 • Niels Bek van WeAreNew deelde zijn visie op de mogelijkheden om talent in Brabant te houden. Hoe concurreer je op de arbeidsmarkt als Veghels bedrijf met designstudio’s in de grote steden? “Zorg voor ambassadeurs binnen je bedrijf. We hadden 9 vacatures, die we binnen 3 weken hadden ingevuld. We zorgen voor goede doorgroeimogelijkheden. Maar we zien dat mobiliteit in Veghel écht een issue is.”
 • Hans Donkers, CEO van Concapps, won de regionale ‘Zo Werkt Het’ award voor hybride werkgever van het jaar 2022 en vertelt wat hybride werken zijn bedrijf gebracht heeft en hoe dit hen helpt op de arbeidsmarkt. “We nemen heel bewust medewerkers mee in het plan. We zorgen voor betrokkenheid. Dit resulteert tot nu toe dat we niet veel problemen hebben bij het binnenhalen van nieuwe medewerkers. Open communicatie staat bij ons centraal; duidelijk uitleggen waarom je dingen doet, die je doet. Hiermee haal je ruis weg."
 • Hoe geef je als werkgever vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap in relatie tot mobiliteit? Jumbo Nederland verleidt medewerkers duurzamer en minder met de auto te reizen. Zij vroegen creatieve duizendpoot en designer Rombout Frieling om te onderzoeken wat medewerkers weerhoudt duurzaam te reizen. Bij het meereizen kwam hij veel uitdagingen tegen, zoals het ontbreken van goede snelfietspaden, het moeten dragen van een helm en voorrangsituaties op bedrijventerreinen ten nadele van fietsers.

De hele talkshow terugkijken? Dat kan hier >>
En bekijk hier de presentatie >>


Aan de slag in een verdiepende workshop

Na afloop van de talkshow ging iedereen aan de slag. De centrale vraag daarbij: Waar zien we kansen en risico’s  om met mobiliteit in relatie tot aantrekkelijk werkgeverschap aan de slag te gaan? Ook konden werkgevers aangeven waar ze ondersteuning bij konden gebruiken. De uitkomsten:

 1. Risico’s zien werkgevers vooral bij het dichtslibbende wegennet en mogelijke verschraling van het OV-aanbod. Maar ook de hoge brandstofprijzen en toenemende regeldruk als gevolg van de verplichte CO2-registratie maken werkgevers ongerust.
 2. Kansen zien werkgevers vooral in het meer bieden van flexibiliteit. Tijdens de sessie werd duidelijk dat met name medewerkers die nu van de opleiding komen vaak helemaal geen auto hebben. Juist door een breed pallet aan mobiliteitsregelingen te bieden kunnen alle huidige en toekomstige medewerkers goed worden bediend. Maar ook inzetten op lokaal werven en het meer in gezamenlijkheid met andere bedrijven in de omgeving oppakken van besloten vervoer of fietsstimulering zagen werkgevers kansen. En juist met de hoge brandstofprijzen is het stimuleren van fietsen een uitgelezen kans.
 3. Ondersteuning: Werkgevers worstelen nog wel eens met de fiscale (on)mogelijkheden van mobiliteit hier zouden ze graag ondersteuning in willen. Maar ook komen ze graag nog meer in contact met andere werkgevers en worden ze geïnspireerd door best practices.

 

Ondersteuning door BMN

Met veel van de genoemde onderwerpen ondersteunt BMN werkgevers kosteloos. Zo kunnen ze de potentie voor fiets en OV inzichtelijk maken met onze postcode-scan. Bieden ze een enquête aan onder werknemers en geven ze met de Mobiliteitsindex inzicht in hoe het huidige mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de doelen van een werkgever. Maar werkgevers kunnen BMN ook inzetten om te sparren over mobiliteit of juist te kijken wat er collectief op een bedrijventerrein mogelijk is.

 

 

 

Voorgaande Kruispunt Brabant edities terugkijken?

Volgende editie: woensdag 5 oktober!

Op woensdag 5 oktober zijn we te gast bij het BIC in Eindhoven. We gaan het hebben over bereikbaarheid, wat investeren in bereikbaarheid jou als werkgever oplevert en over vitaliteit. Waarom is het zinvol te investeren in de vitaliteit van je medewerkers en welke invloed heb je eigenlijk als werkgever? 

Houd www.kruispuntbrabant.nl in de gaten voor meer informatie.
Wil jij erbij zijn? Meld je alvast aan!

afbeelding met de logo's van BMN, Noord-Brabant, VNO-NCW en SmartwayZ.N