Zonder dat reizigers zich er zich heel bewust van zijn, werken tientallen bedrijven en verschillende overheden samen om hen de gewenste reismogelijkheden te bieden: zij vormen de schakels in een lange mobiliteitsketen. Als deze keten beter werkt, is een grote kwaliteitsverhoging voor reizigers mogelijk: gemak, een zelf-in-control gevoel, een betrouwbaar voorspelde reis en één betaling voor de volledige trip. Tegelijkertijd zorgt een beter werkende keten voor hogere efficiency (in tijd en geld) van verplaatsingen, voor gebruikers én dienstverleners, en voor een verbeterde (inter)stedelijke bereikbaarheid.

Dat zijn de doelstellingen van het consortium K10 Mobility, bestaande uit Achmea, Royal HaskoningDHV en V-tron.

K10 neemt het initiatief voor de uitvoering van een gezamenlijk experiment, gericht op het zo snel mogelijk operationaliseren van oplossingen, die geloofwaardig zijn qua business- en opschalingspotentie. Daarom wordt aangesloten op bestaande gebruikers, gebruik gemaakt van bestaande platforms, samengewerkt met bestaande dienstverleners, voortgebouwd op bestaande commerciële verdienmodellen, gestreefd naar een investeringsfonds en worden de overheden aangesproken op hun rol van regelgever en klant van diensten. Onder handhaving van concurrentie op alle onderdelen (de ‘schakels’ uit de keten), in combinatie met commercieel gebaseerde samenwerking in de keten wordt stap-voor-stap gewerkt naar het realiseren van  een voor gebruikers, dienstverleners en overheden waardetoevoegende mobiliteitsketen.

Samen met het MobilityMovez.NL-team werkt het consortium het voorstel momenteel nader uit. In het najaar van 2018 is duidelijk of en zo ja hoe het vervolgtraject wordt ingevuld.