Publicatiedatum: 26-10-2022
Een melding via je navigatiesysteem als je een school nadert of zelfs een alternatief routeadvies? Automobilisten in de regio’s ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meierijstad zou het de komende maanden zomaar kunnen overkomen. Deze gemeenten doen namelijk mee aan een landelijke pilot rond de inzet van (navigatie)serviceproviders in de buurt van basisscholen.
Foto van scholieren op de fiets

Gemeenten en scholen proberen op allerlei manieren de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten. Met de inrichting van schoolzones bijvoorbeeld. Er worden onder meer drempels en zoen-zoefstroken aangelegd en parkeer- en stopverboden ingesteld. Soms wordt zelfs de hele straat afgezet. In aanvulling op deze maatregelen buiten de auto, start binnenkort een proef waarbij weggebruikers door serviceproviders via hun navigatiesysteem worden geïnformeerd op het moment dat zij een school naderen. Gemeenten ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meierijstad doen mee aan de pilot, net als Rotterdam en Amsterdam.

De pilot is een initiatief van de samenwerkende wegbeheerders, Rijkswaterstaat en Nationaal Dataportaal Wegbeheer (NDW); SmartwayZ.NL is nauw betrokken. De (navigatie)serviceproviders in de proef delen hun data via de apps Flitsmeister, Waze, Onderweg (Locatienet) en ANWB Onderweg.

 

Van en naar school

De opzet van de pilot is als volgt: de data over schooltijden, vakanties en vrije dagen van de deelnemende scholen komen van de PO-Raad. Gemeenten stimuleren scholen actief om hun data actueel te houden. De data worden vervolgens via de NDW, samen met de locaties van de scholen, schoolzones en schoolstraten gedeeld met (navigatie)serviceproviders. De apps kunnen een melding sturen naar automobilisten die rond start en einde van de lesdag in de buurt van de school rijden. Dat zijn immers de momenten dat er veel kinderen op de weg zijn en er potentieel gevaarlijke situaties ontstaan. Via hun app worden automobilisten hierop gewezen; in sommige gevallen volgt een alternatief routeadvies.

 

Werkende dataketen

Doel van de pilot is om de dataketen (verzamelen, delen en ontsluiten van schoolinformatie via navigatiesystemen) zodanig in te richten, dat de inzet van navigatiesystemen daadwerkelijk kan bijdragen aan slimme en veilige mobiliteit, specifiek in de buurt van basisscholen. Daarvoor is het nodig dat weggebruikers op het juiste moment, op de juiste locatie en op veilige wijze een waarschuwing dan wel een alternatief routeadvies krijgen. Bij een positieve uitkomst van de pilot, moet dit voor alle scholen in Nederland mogelijk worden.

 

Lees meer op de website van de NDW.