Publicatiedatum: 27-06-2019
De Slimme Reis-campagne, een initiatief van SmartwayZ.NL, stimuleert automobilisten slimmere reiskeuzes te maken en de A2 tussen Weert en Eindhoven in de spits te mijden. Sinds de start van de campagne in augustus 2018 is de mijlpaal van 10.000 mijdingen op dit traject behaald en inmiddels staat de teller op 11.910. De komende tijd wordt Slimme Reis ook op andere trajecten ingezet om een alternatief voor reizen met de auto in de spits te bieden.
Foto fietsers en bus in centrum Eindhoven.png

Slimme Reis stimuleert automobilisten via een beloningsprogramma, gekoppeld aan een app. Deelnemers downloaden de gratis app TimesUpp. Deze app werkt als een slimme reis-assistent die het huidige reisgedrag van de nieuwe deelnemer meet. De app stimuleert de deelnemer vervolgens om een keuze te maken die bijdraagt aan bijvoorbeeld minder drukte op de weg en een schonere lucht. SmartwayZ.NL activeert automobilisten op een andere manier te reizen rond de A2 tussen Weert en Eindhoven door bijvoorbeeld te kiezen voor een alternatief zoals de fiets, het OV, thuis te werken of te reizen buiten de spits. Iedere keer dat de reiziger een ‘slimme’ keuze maakt, spaart hij credits die te verzilveren zijn voor bijvoorbeeld OV-tegoed of fietsaccessoires. Inmiddels hebben 655 mensen zich aangemeld voor de campagne en samen hebben deze deelnemers inmiddels 11.910 keer de route op de A2 in de spits gemeden.

N279 Veghel - Asten

Reisgedrag blijft echter gewoontegedrag en vraagt een lange adem om te veranderen. Om die reden zet SmartwayZ.NL de campagne op de A2 tussen Weert en Eindhoven door tot 2020. Gedeputeerde Christophe van der Maat: "We gaan het slimmer en schoner reizen bij meer mensen stimuleren en ook in meer regio's aanbieden. De geplande ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten is voor ons aanleiding ook hier extra mobiliteits- en vervoersdiensten aan te bieden zodat reizigers een alternatief hebben voor de auto tijdens de werkzaamheden. Daarmee verbeteren we enerzijds de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied en zetten we stappen in de ontwikkeling naar een mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland waarbij het steeds makkelijker wordt voor mensen om tussen verschillende vormen van vervoer te wisselen al naar gelang hun reisbehoefte."

SmartwayZ.NL

De campagne Slimme Reis is een initiatief van SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven en richt zich op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert - Eindhoven, de N279 Veghel - Asten en Zuidoost-Brabant. Het programma heeft een looptijd tot 2026.