Publicatiedatum: 13-03-2024
Vanuit het nieuwe werkprogramma en jaarplan is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe tool: de SmartwayZ.NL Menukaart met maatregelen. Deze tool heeft als doel een overzicht te bieden van beschikbare kennis op nationale, regionale en lokale schaal op het gebied van mobiliteit, vanuit het perspectief van brede welvaart. De tool is gevuld met kennis van projecten vanuit SmartwayZ.NL, kennis verstrekt door de regio’s, landelijke kennis, kennis vanuit kennisinstellingen zoals het CROW en andere partners.

Inzicht

De Menukaart biedt inzicht in mobiliteitsmaatregelen, maar ook in tools zoals handreikingen voor mobiliteit in gebiedsontwikkeling, parkeertools, de toolbox voor loopbeleid, gedragscampagnes voor minder hinder opgaven en meer. Belangrijk om te vermelden is dat de Menukaart dynamisch is en wekelijks wordt bijgewerkt om de meest actuele informatie te bieden.

 

Gebruik

Je kunt de Menukaart gebruiken door te filteren op een specifiek thema, denk hierbij aan deelmobiliteit, actieve mobiliteit, parkeren, gebiedsontwikkeling, stadslogistiek, verkeersmanagement en meer. Bij het ‘filterproces’ komen de relevante tools, handreikingen, maatregelen en andere kennis naar boven die kunnen helpen bij het opdoen van inspiratie, of het beantwoorden van een (kennis)vraag.

 

Contact

Heeft jouw gemeente, regio of organisatie interessante tools, leidraden, campagnes of handreikingen die kunnen worden opgenomen in deze Menukaart? Neem dan gerust contact op met Iris Ruysch, onze procesmanager gebiedsgerichte realisatie. De Menukaart is voor iedereen toegankelijk, voor toegang, neem dan ook contact op met Iris.

Samen kunnen we bouwen aan een betere mobiliteit voor iedereen!