Publicatiedatum: 16-08-2023
Hoe sneller een ongeval gemeld wordt, hoe sneller de weg weer vrijgemaakt kan worden. En dus ook: meer veiligheid, minder files en minder uitstoot. De toepassing 'SmartRoads' bevat software dat ongevallen vaststelt op basis van locatiegegevens uit navigatiesystemen en smartphones. Wegverkeersleiders krijgen sneller een melding van een ongeval en hulpdiensten kunnen meteen in actie komen om de weg weer vrij te maken. De toepassing wordt gedurende drie maanden getest op de provinciale weg N279, ter hoogte van 's-Hertogenbosch, bij Veghel en richting Helmond. Het moet in de toekomst bijdragen aan een betere veiligheid en bereikbaarheid. SmartRoads is een project van Scenwise en Bureau Onderweg, met ondersteuning van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en de Provincie Noord-Brabant.

Verkeersveiligheid

Tot op vandaag gebeurt de coördinatie van incidenten op provinciale wegen vooral reactief. De politie meldt eerst een incident aan de wegverkeersleider, die het ongeval moet vaststellen. De weginspecteur moet daarvoor regelmatig nog fysiek ter plaatse gaan. Daarna worden de hulpdiensten en berger ingeschakeld. Vaak moeten rijstroken helemaal dicht, waardoor het verkeer een tijdlang stilstaat en kop-staartbotsingen meer voorkomen. De toepassing 'SmartRoads' moet het incident management-proces sneller en accurater maken en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.

Test op provinciaal wegennet

Voor de test worden op drie locaties langs de provinciale weg N279 tijdelijk camera's geplaatst: ter hoogte van de aansluiting met de A2 (bij 's-Hertogenbosch), de aansluiting met de A50 (bij Veghel) en  de aansluiting met de N615 op de rotonde (richting Helmond). De camera's zijn bedoeld om de meldingen van SmartRoads te kunnen controleren. Vond er inderdaad een ongeval plaats op het moment van de melding? Heeft het programma elk incident juist vastgesteld? En werkt het effectief sneller dan het huidige systeem? Voorlopig test Scenwise enkel of het programma goed werkt. De coördinatie van de incidenten op de N279 gebeurt nog steeds volgens de huidige methode. De test loopt van begin september tot eind november 2023. In december vindt de evaluatie plaats.

Voordelen

Een succesvolle werking van het algoritme kan op termijn bijdragen aan de filevermindering. Door het sneller vaststellen van ongevallen kunnen weginspecteurs, bergers en hulpdiensten sneller ter plekke zijn om het incident af te handelen en de weg weer vrij te maken. Dit zorgt voor minder vertraging voor het overige verkeer, zowel op lokaal als op netwerkniveau. Er zullen ook sneller alternatieve routeadviezen beschikbaar komen. Daarnaast moet het project bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. De kans op kop-staartbotsingen zal afnemen omdat de ongevalslocaties sneller beveiligd kunnen worden en onverwachtse files worden vermeden. Tot slot zal de reductie in files zorgen voor minder CO2-uitstoot en daarmee bijdragen in milieuwinst.

Privacy

De camerabeelden van de test worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. De slimme camera's analyseren de beelden real time en maken een tabel van alle vastgelegde gebeurtenissen. De beelden zelf worden ter plekke geanonimiseerd en naar een beveiligde omgeving gebracht.

 

Over SmartRoads

Het SmartRoads detectiesysteem van Scenwise en Bureau Onderweg is een innovatievoorstel dat in 2021 geselecteerd werd voor Mobility Lab, een startup-programma voor mobiliteitsoplossingen in de regio's Brabant, Limburg, Rotterdam en Utrecht. De proef wordt nu uitgevoerd als onderdeel van SmartwayZ.NL, het innovatief mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland. Het camerabeheer gebeurt door het bedrijf ViNotion. Heeft u vragen over de proef? Neem dan contact op met het projectteam via info@smartwayz.nl.

Foto druk verkeer op N279.jpg
20230829 002350 2