Publicatiedatum: 01-02-2023
In de 12e voortgangsrapportage leest u over de periode van 1 januari 2022 - 1 juli 2022. Deze voortgangsrapportage is recent vastgesteld door de programmaraad van SmartwayZ.NL. Twee keer per jaar maken we binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, een voortgangsrapportage. Met de voortgangsrapportage wordt informatie gedeeld over de voortgang van het programma SmartwayZ.NL.
Foto Van Een Zelfrijdende Bus

In deze voortgangsrapportage leest u meer over de infra-opgaven in Deel II. In Deel III vindt u meer gegevens over de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave in de Brainportregio. Ten slotte gaan we verder in op het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 in Deel IV.

 

Juist nú blijven inzetten op de kracht van samenwerking

Nu de belangrijke rijksinfraprojecten vertragen, is de vraag urgent hoe we de regio bereikbaar houden. De groei van de regio zet immers flink door en dat brengt ook grote uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd zien we dat de wegen in Zuid-Nederland inmiddels weer vol lopen, nu er minder wordt thuisgewerkt. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Ook op de korte termijn. We zullen echt anders moeten gaan kijken naar de mobiliteitsvraagstukken en mogelijkheden moeten zoeken om dit innovatief op te lossen. Daarbij blijft het niet alleen bij kijken, we moeten het ook durven doen. Juist nu moeten we de weg inslaan naar meer samenwerking en innovatie. Samenwerking is de kracht van onze regio en innovatie zit in ons DNA. Alleen door samenwerking kunnen wij tot haalbare oplossingen komen en een stap voorwaarts maken met de mobiliteitstransitie.

 

Inzet op werkgeversbenadering en uitrol smartmobilitytoepassingen

Het afgelopen half jaar is volop ingezet op een sterke werkgeversbenadering en het uitrollen van smartmobilitytoepassingen. We stimuleren werkgevers in Zuid-Nederland om in te zetten op andere vormen van reizen of niet reizen, zoals hybride werken, flexibel werken of vooral reizen met de fiets en openbaar vervoer. SmartwayZ.NL en het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) werken samen in deze benadering van werkgevers. Zo zijn er sinds de start al 450 werkgevers met ongeveer 250.000 werknemers betrokken bij het programma van het BMN. Uitvoeringsorganisaties Trendsportal (Noord-Limburg), Roermond Bereikbaar en Zuid-Limburg Bereikbaar kennen ook een actieve werkgeversbenadering met acties om automobilisten alternatieve reismethoden, zoals ov, fiets of thuiswerken, te laten ontdekken. Hierdoor kan het gedrag van reizigers en vervoerders structureel veranderen.

 

Download de voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 12

 

Neem gerust contact op bij vragen

U bereikt ons op info@smartwayz.nl.