Publicatiedatum: 19-10-2023
Snelheidsovertredingen zijn de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen. Te hard rijden gaat vaak ongemerkt, met grote gevolgen. ISA helpt bestuurders zich aan de wettelijke maximumsnelheid te houden. Vanaf 2024 moeten alle nieuwe voertuigen op de EU-markt met ISA zijn uitgerust. Dankzij het retrofit-systeem kan het systeem ook al in bestaande voertuigen worden ingebouwd. Dat deden we in Noord-Brabant en Overijssel bij wijze van proef. De resultaten van die proef en inzichten voor het vervolg zijn nu bekend.

Over ISA

Het systeem in de auto ontvangt snelheidsinformatie via een slimme sensor, die verbonden is met een GPS. Hierdoor past het voertuig automatisch zijn snelheid aan als deze te hoog is. ISA combineert fysieke infrastructuurinformatie, zoals snelheidsborden, met digitale gegevens zoals wegenkaarten en navigatiesystemen. Het is van essentieel belang dat deze twee bronnen altijd up-to-date en nauwkeurig zijn en effectief met elkaar communiceren. Dit zorgt ervoor dat de snelheidsinformatie correct is en dat het systeem op het juiste moment relevante informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden of in schoolzones. Het systeem is al uitgebreid getest in verschillende landen en heeft positieve resultaten opgeleverd op het gebied van snelheidsbeheersing, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

 

ISA-ready

"In onze praktijkproef hebben we in twee fasen onderzoek uitgevoerd in verschillende gemeenten en op enkele N-wegen in Noord-Brabant en Overijssel. In de eerste fase hebben we het ISA-systeem geïntegreerd in 20 testvoertuigen en vervolgens getest of het systeem naar behoren functioneerde. We hebben ook gebruikerservaringen geëvalueerd en beoordeeld of er nog aanvullende elementen ontbraken in de digitale infrastructuur. Hierbij hebben we gekeken naar zaken zoals de plaatsing van verkeersborden - of ze zich op de juiste locatie langs de weg bevonden en of de fysieke informatie overeenkwam met de gegevens op de digitale kaart. Deze eerste fase heeft ons waardevol inzicht gegeven in de nauwkeurigheid van de benodigde gegevens, zowel van het digitale bronbestand (de maximumsnelhedenkaart) als van de fysieke bebording. Gebruikers gaven aan dat het systeem aangenaam werkt zolang de digitale kaart geen fouten bevat. Het systeem zorgt ervoor dat ze niet onbewust te hard rijden en er bewust van zijn wanneer ze hun snelheid verhogen", aldus René Spaan, projectleider Smart Mobility bij de gemeente Helmond en SmartwayZ.NL.


Afstemmen fysieke en digitale infrastructuur

In de tweede fase van ons onderzoek ligt de focus op het verbeteren van de digitale infrastructuur, zodat deze nauwkeurig aansluit op de fysieke infrastructuur. Uit de bevindingen in fase 1 is gebleken dat er momenteel nog geen goede afstemming is tussen beide. Dit heeft tot gevolg dat voertuigen nog te vaak onjuiste informatie ontvangen. Bijvoorbeeld, de digitale maximumsnelheden komen niet altijd overeen met de snelheidsborden langs de weg. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen tussen de gegevens van voertuigen en de informatie op de kaarten van het Nationaal Wegenbestand. Ook zien we dat de digitale snelheidsborden niet altijd overeenkomen met de fysieke borden, wat te wijten is aan de onvolledigheid van het Nationaal Wegenbestand.

 

"Wat deze tweede fase uniek maakt, is dat we niet werken aan een eenmalige oplossing, maar bezig zijn met het opzetten van een terugkerend proces waarbij de wegbeheerder de controle over de digitale infrastructuur pakt, vergelijkbaar met hoe dat in de fysieke weginfrastructuur is geregeld. De wegbeheerder wordt versterkt door een digitale wegbeheerder die dezelfde taken uitvoert als de fysieke wegbeheerder, maar dan digitaal. Op dit moment werken we samen met V-Tron en Andes aan een proof of concept en hopen we tegen het einde van dit jaar enkele resultaten te presenteren. Dit stelt ons in staat om meerdere gemeenten ISA-ready te maken en dit proces voortdurend te blijven verbeteren en ontwikkelen", vult René Spaan aan.

 

De eerste fase van het project was een samenwerking van provincie Overijssel, de gemeenten Eindhoven, Enschede, Borne, Helmond en Tilburg, Nationaal Dataportaal Wegverkeer/Nationaal Wegenbestand, SmartwayZ.NL, Brainport Bereikbaar, V-tron, HR groep Streetcare en VIA Traffic Solutions Software, Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Arnhem Nijmegen en CROW.