Publicatiedatum: 25-02-2022
Mooi nieuws vanuit Europa: vorige week is het Horizon Europe project SINFONICA goedgekeurd. Het Europese consortium van 12 partners zal gedurende drie jaren werken aan toekomstig autonoom rijdend openbaar vervoer voor iedereen. Het budget is 3,7 miljoen euro, waarvan 256.000 euro voor de provincie Noord-Brabant en SmartwayZ.NL.
Afbeelding van plek voor rolstoelgebruiker in Arriva bus

“De uitdagingen die we met het project aangaan, maken deel uit van de Europese ambitie om toekomstige CCAM-oplossingen en -diensten (cooperative, connected and automated mobility) inclusief te maken. Zodat deze ook voor kwetsbare groepen in de samenleving bereikbaar zijn. Binnen het project ontwikkelen we strategieën, methodieken en instrumenten om zowel (vertegenwoordigers van) gebruikers als serviceproviders te betrekken in een co-creatieproces met optimale toegankelijkheid voor ouderen, laaggeletterden en mensen met fysieke beperkingen”, zegt Edwin Mermans, projectleider Internationalisering bij SmartwayZ.NL. Tijdens het project staat het testen en valideren van deze strategieën, methodieken en instrumenten centraal, om in de toekomst op lokaal en regionaal niveau CCAM in onder meer het openbaar vervoer optimaal te implementeren.

 

Inclusief voor alle reizigers

De rol van de Provincie Noord-Brabant en SmartwayZ.NL als partners in het project bestaat vooral uit het beschikbaar stellen van een Europese pilot site, in nauwe samenwerking met OV-bedrijf Arriva. Het project zal lokale en regionale overheden handvatten geven voor het beleid om de invoering van toekomstige CCAM beter en eenvoudiger te maken. Deelname aan het project draagt daarmee enerzijds bij aan de doelstellingen van SmartwayZ.NL en het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland, met in het bijzonder die van het team Innovatie en Ontwikkeling. Anderzijds geeft het antwoord op langjarige ambities van het OV-innovatieteam om het huidige en toekomstige openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant zo inclusief mogelijk te maken voor alle reizigers. “We zijn zeer verheugd met dit goede nieuws, mede omdat de slagingskans van deze aanvraag 1 tot 1,5% was vanwege het extreem competitieve karakter van Horizon Europe”, besluit Edwin Mermans.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met projectleider Edwin Mermans via emermans@brabant.nl. Houd de kanalen van SmartwayZ.NL in de gaten voor meer nieuws over de toekomstige ontwikkelingen van dit project.